Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Toetsen voor studenten met dyslexie en ernstige taalproblemen: een quickscan

12 oktober 2018
Toetsen voor studenten met dyslexie en ernstige taalproblemen: een quickscan
">
Toetsconstructeurs (en welke docent is dat niet?) dienen zich te realiseren dat naast de leerinhoud ook (vaak onbedoeld) stressbestendigheid wordt getoetst. Veel adrenaline (stress) in het lichaam maakt dat instructie/informatie minder gemakkelijk binnenkomt en kennis moeilijker uit het geheugen wordt opgehaald. Daarnaast is taal vrijwel altijd het voertuig dat wordt gebruikt om te toetsen. De taalvaardigheid van de kandidaat is dan ook van invloed op het toetsresultaat, ook bij niet-talige onderwerpen. Studenten met dyslexie en andere ernstige taalproblemen hebben meer last van deze invloeden dan andere studenten.

Toch moeten zij aan dezelfde eisen voldoen als de andere studenten. Toetsconstructeurs/docenten kunnen de negatieve invloed van bovenstaande factoren op twee manieren reduceren:

  • door bij het construeren en beoordelen van toetsen en examens een aantal algemene richtlijnen te hanteren
  • door bij het afnemen van een toets examen bepaalde voorzieningen te treffen.

Zo worden toetsen en examens betrouwbaarder.

Expertisecentrum handicap + studie maakte samen met Verborgen Schatten (bureau voor advisering en scholing op het gebied van leerproblemen en verschillen in informatieverwerking) een quickscan. Daarmee krijgt u snel inzicht in de mate waarin uw toets of examen toegankelijk is.

 De quickscan gaat uit van algemene criteria bij een toets/examen (deze zijn nuttig voor álle studenten) en specifieke voorzieningen voor studenten met dyslexie en ernstige taalproblemen.


 

 

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies