Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Ik geef kleur aan studentenwelzijn. Aftrap gezamenlijke ambitie

04 oktober 2018
Ik geef kleur aan studentenwelzijn. Aftrap gezamenlijke ambitie
">
Op 17 september 2018 was de 16e verdieping van het ministerie van OCW het decor van de Aftrap Studentenwelzijn. Expertisecentrum handicap + studie organiseerde deze bijeenkomst om samen met andere organisaties te praten over de gezamenlijke ambitie om studenten met extra ondersteuningsbehoeften in het hoger onderwijs te helpen.

 

Aan het woord waren Feite Hofman, directeur directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering, Marian de Groot, directeur Expertisecentrum handicap + studie, en Bente van Oort, voorzitter van het Jongerenpanel Zorg én Perspectief van Fonds NutsOhra en ervaringsdeskundige op het gebied van studeren met een functiebeperking. De aanwezigen gingen vervolgens in gesprek over de vijf beschreven ambities:

  1. Aandacht voor inclusief hoger onderwijs studieklimaat
  2. Volledige, laagdrempelige informatievoorziening
  3. Intensivering financiële ondersteuning
  4. Instellingspecifieke organisatie
  5. Continue aandacht voor bekwaamheid

Deze ambities worden door de Vereniging Hogescholen en de VSNU, de LSVB en ISO onderschreven en actief uitgedragen.

Lees hier het volledige verslag van de Aftrap Studentenwelzijn.

Handicap + studie breidt haar werkgebied en rol uit. Naast het werk en de expertise die zij hebben op het gebied van studeren met een functiebeperking, is zij nu aanspreekpunt voor studentenwelzijn in de brede zin van het woord. Marian de Groot (directeur handicap + studie): “We hebben al jaren de opdracht hogescholen en universiteiten te ondersteunen als het gaat om studeren met een beperking. Studentenwelzijn gaat om een bredere groep studenten en OCW heeft ons gevraagd ook deze bredere groep mee te nemen. We hebben het dan over studenten met een extra ondersteuningsvraag door belemmeringen als gevolg van een functiebeperking, chronische ziekte of psychische klachten, zwangerschap en jong ouderschap, behandeling i.v.m. gendertransitie en bijzondere familieomstandigheden, zoals mantelzorg. We zien dat de knelpunten die deze studenten ervaren vaak overeenkomen. Vanuit deze knelpunten is de gezamenlijke ambitie beschreven. Wij gaan graag met de vijf beschreven ambities aan de slag samen alle betrokkenen binnen het hoger onderwijs en daaromheen.”


 

 

Nieuws

Kamerbrief over toegankelijkheid en kansengelijkheid in het ho

26-10-2018
Op 25 oktober 2018 stuurde de minister van OCW een Kamerbrief over toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs naar de Tweede Kamer. Wat vooral naar voren komt in de kamerbrief is dat het rendementsdenken minder nadruk moet krijgen. De minister wil komen tot een nieuwe visie op studiesucces, waarbij kansengelijkheid met behoud van de kwaliteit van het onderwijs centraal staat.
Lees verder over: Kamerbrief over toegankelijkheid en kansengelijkheid in het ho >>
Overzicht nieuws >>
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies