Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Landelijk netwerk Toegankelijk Toetsen in het hoger onderwijs

10 juli 2018
Landelijk netwerk Toegankelijk Toetsen in het hoger onderwijs
">
Om onderwijsinstellingen verder te helpen met vragen over flexibele toetsing en examinering start Expertisecentrum handicap + Studie/CINOP een landelijk netwerk Toegankelijk Toetsen. Het netwerk draagt bij aan professionalisering en bewustwording van betrokkenen en het uitwisselen en (samen) ontwikkelen van concrete handreikingen rondom Toegankelijk Toetsen. Netwerkleden leren van elkaar, van onze experts en van gasten zoals onderzoekers, beleidsmakers en toezichthouders. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor dit netwerk. In 2019 zijn er drie bijeenkomsten.

Onderwijsinstellingen hebben volgens de WGBh/cz een verplichting tot het treffen van geschikte en noodzakelijke voorzieningen en aanpassingen, ook rondom toetsing en examinering. Handicap + studie krijgt veel vragen over dit thema, zoals:

  • Welke mogelijkheden zijn er voor flexibel en op maat toetsen?
  • Waar en hoe kan digitalisering hierbij een rol spelen?
  • Wat is de rol van de examencommissie hierin?
  • Hoe kunnen we borgen dat deze oplossingen legitiem zijn (en de borging van het eindniveau dus niet aantasten)?
  • Wat zegt de wet- en regelgeving over dit thema? En hoe kijken de Onderwijsinspectie en de NVAO hiernaar?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor professionalisering op dit gebied?
  • Wat zijn goede voorbeelden van toegankelijk toetsen?
  • Wat zijn succesfactoren bij het realiseren van toegankelijk toetsen? En wat de risico’s?

Om instellingen te helpen bij deze vraagstukken gaan we van start met dit landelijke netwerk.

Wat?

Het landelijk netwerk komt bijvoorbeeld twee keer per jaar een dag samen om thema’s en vraagstukken te bespreken, kennis en ervaringen uit te wisselen en oplossingen te zoeken. De doelen van de bijeenkomsten worden door de leden vastgesteld (agendacommissie). Tijdens de netwerkbijeenkomsten zullen gastsprekers en netwerkleden een rol spelen en worden tips, tricks en voorbeelden uit de eigen praktijk gedeeld. Op deze manier is het een netwerk van, voor en door de leden. Experts op het gebied van studeren met een functiebeperking en toetsing, werkzaam bij Expertisecentrum handicap + studie/CINOP begeleiden de bijeenkomsten.

Veel studenten met een functiebeperking ervaren belemmeringen bij toetsing in examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm en/of de omstandigheden waaronder getoetst wordt. Op grond van de WGBh/cz hebben deze studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen. Examencommissies en docenten hebben hier een essentiële rol te vervullen. Wat moet je nu weten en waar kun je rekening mee houden om deze taak goed te kunnen volbrengen zonder in te boeten op de kwaliteit van de toets en de eindkwalificaties? En hoe kun je systematisch werken aan het vergroten van de toegankelijkheid van toetsing en examinering?

Bijeenkomsten 2019

Op 21 juni 2018 vond er een kick-offbijeenkomst plaats. Tijdens deze kick-off is geproefd aan de verschillende aspecten van het thema en is samen vorm en inhoud gegeven aan het netwerk. Ook professionals die niet bij de kick-off konden zijn, kunnen deelnemen aan het netwerk.

In 2019 zijn er drie bijeenkomsten gepland in Utrecht (9.30 uur tot 15.30):
op 14 maart, 16 mei en 20 juni.

Voor wie?

Het landelijk netwerk is voor leden van de examencommissies, examinatoren, toetsmakers, beleidsmedewerkers en andere functionarissen die zich bezighouden met toetsbeleid, -organisatie, -ontwikkeling en -aanpassing.

Deelnemen?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan dit netwerk? Dan kunt u contact opnemen met José Dams (jdams@cinop.nl).

 

Kosten

We streven naar een groep van circa 15-20 personen.
De kosten voor 2019 per deelnemer zijn 750 euro.

Aanmelden

 

Aanmelden voor landelijk netwerk toegankelijk toetsen in het hoger onderwijs

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies