Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Beleidssessies toegankelijker toetsen in het hoger onderwijs

10 juli 2018
Beleidssessies toegankelijker toetsen in het hoger onderwijs
">
Welke mogelijkheden zijn er om flexibeler en toegankelijker te toetsen in het hoger onderwijs? CINOP/Expertisecentrum handicap + studie verzorgt graag een beleidssessie over toegankelijker toetsen voor bijzondere doelgroepen binnen uw faculteit, opleiding of instelling. Om samen te verhelderen hoe u systematisch kunt werken aan het vergroten van de toegankelijkheid van toetsing en examinering, zonder in te boeten op de kwaliteit.

De bijeenkomst

Tijdens de beleidssessie staat de ‘toekomst van toetsen’ binnen de onderwijsinstelling centraal. Vanuit gezamenlijke bewustwording en analyse van huidige vraagstukken wordt met elkaar gekeken naar hoe flexibel toetsen er binnen de eigen onderwijsinstelling in de toekomst uit zou moeten gaan zien. Vanuit deze toekomst wordt vervolgens teruggekeken naar het heden en ontstaat een plan van aanpak.
Hierbij wordt specifiek gekeken naar bijzondere doelgroepen: studenten met belemmeringen als gevolg van een functiebeperking, chronische ziekte en/of psychische klachten, zwangerschap en jong ouderschap, behandeling in verband met seksetransitie, topsporters, ondernemers/dual careers, bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg (studenten+).

Tool toegankelijk toetsen

Bij de sessie wordt gebruik gemaakt van de tool toegankelijk toetsen, ontwikkeld door CINOP/Expertisecentrum handicap + studie. CINOP/Expertisecentrum handicap + studie heeft de rol van expert en procesbegeleider tijdens de beleidssessie.

Activiteiten

De activiteiten betreffen:

  • voorbereiding (inclusief voorgesprek);
  • uitvoeren beleidssessie (3 uur);
  • verslaglegging met feedback/advies en aanzet plan van aanpak op basis van de geleverde input;
  • terugkoppelingsgesprek (1,5 uur)

Indien gewenst kan een vervolgtraject worden bepaald, denk aan verdere uitwerking van het plan van aanpak.

Doelgroep

De sessies zijn bestemd voor CvB-leden, hoofden/decanen, leden examencommissies, toetsontwikkelaars, studentendecanen, beleidsmedewerkers, studenten+.

Doel en resultaten

Met de beleidssessie toegankelijker toetsen creëert u bewustwording van de huidige situatie en krijgt u zicht op de mogelijkheden en meerwaarde van toegankelijk toetsen voor bijzondere doelgroepen.
De sessie resulteert in:

  • Zicht op de huidige situatie van toetsing en examinering voor bijzondere doelgroepen.
  • Zicht op de ambitie met betrekking tot toetsing en examinering voor bijzondere doelgroepen.
  • Eerste aanzet plan van aanpak toegankelijker toetsen voor bijzondere doelgroepen.

Interesse?

Bij interesse kunt u contact opnemen met Marjolein Büscher-Touwenmarjolein.buscher@handicap-studie.nl, 06-22794051 of Judith Jansen, judith.jansen@handicap-studie.nl, 06-54675612.
De kosten zijn op aanvraag.  

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies