Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Verslag regiobijeenkomst aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Enschede 24 april 2018

02 mei 2018
Verslag regiobijeenkomst aansluiting onderwijs arbeidsmarkt  Enschede 24 april 2018
">
Op 24 april 2018 organiseerde handicap + studie een regiobijeenkomst bij de Universiteit Twente over de aansluiting tussen onderwijs en arbeid in het hoger onderwijs. Zo'n 35 vertegenwoordigers van hogescholen, universiteiten, werkgevers, organisaties die mensen met een beperking ondersteunen en overheid waren aanwezig. De bijeenkomst werd geopend door Hans Oeloff, directeur Centre for Educational Support van Universiteit Twente.

Hans Oeloff vindt de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt een belangrijk thema als het gaat om studenten met een beperking. Minder dan de helft van de mensen met een arbeidsbeperking heeft betaald werk. Door het plan van staatssecretaris Van Ark voor de invoering van loondispensatie wordt dit onderwerp alleen nog maar belangrijker.

"De visie van de UT op studeren is dat iedere student gelijke kansen moet hebben op studiesucces. We nemen deze verantwoordelijkheid zeer serieus. Ook zijn we een echte campusuniversiteit, dat brengt extra verantwoordelijkheden met zich mee op het gebied van wonen en leven.
Studiesucces is een gedeelde verantwoordelijkheid van de universiteit en de studenten zelf. Daarom betrekken we onze studenten in het onderwijsproces, ook studenten met een beperking. We gaan er vanuit dat studenten met onze hulp de eindtermen van de opleiding kunnen behalen, maar we realiseren ons ook dat dit niet voor iedere student zomaar geldt en even snel gebeurt.
Het treffen van de juiste voorwaarden en voorzieningen waardoor studenten met een functiebeperking zoveel mogelijk in staat worden gesteld het UT-onderwijs te volgen is de basis voor ons streven naar een meer inclusief onderwijssysteem dat tegemoet komt aan de diversiteit van onze studentenpopulatie."

Marian de Groot, directeur van het Expertisecentrum handicap + studie, heet iedereen van harte welkom op deze regiobijeenkomst over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor studenten met een beperking. Een belangrijk thema om te agenderen binnen het hoger onderwijs. In het programma van 24 april 2018 komen veel ervaringsdeskundigen aan het woord en wordt het vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken bekeken. 

Verslag en presentaties

Verslag regiobijeenkomst onderwijs arbeidsmarkt 24 april 2018 (PDF)

Presentatie Studeren met autisme Michel Bergijk (PDF)

Presentatie Expertisecentrum handicap + studie (PDF)

Presentatie Gemeente Enschede (PDF)

Presentatie Thales (PDF)

Presentatie KBA de transitieroute (PDF)

Presentatie Universiteit Twente Career Services (PDF)

 

Nieuws

Verslag regiobijeenkomst aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Delft 12 april 2018

19-04-2018
Op 12 april 2018 organiseerde handicap + studie een regiobijeenkomst bij de TU Delft over de aansluiting tussen onderwijs en arbeid in het hoger onderwijs. Ruim 45 vertegenwoordigers van hogescholen, universiteiten, werkgevers, organisaties die mensen met een beperking ondersteunen, overheid en vakbond waren aanwezig. De bijeenkomst werd geopend door diversity officer Rinze Benedictus van de TU Delft.
Lees verder over: Verslag regiobijeenkomst aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Delft 12 april 2018 >>
Overzicht nieuws >>

Verslag regiobijeenkomst aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Eindhoven 10 april 2018

13-04-2018
Ongeveer 60 deelnemers namen deel aan de regiobijeenkomst van handicap + studie op 10 april jl. bij Fontys in Eindhoven. Vanuit verschillende invalshoeken werd gekeken naar de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor studenten met een beperking. Een van de conclusies was dat er een grotere verantwoordelijkheid bij het onderwijs moet liggen bij de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt. Nienke Meijer (CvB Fontys): 'Studenten pas loslaten als ze elders echt goed geland zijn vraagt om een behoorlijke investering van het onderwijs, maar als we met zijn allen al denken en vinden dat dit er bij hoort, zetten we al een belangrijke eerste stap.’
Lees verder over: Verslag regiobijeenkomst aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Eindhoven 10 april 2018 >>
Overzicht nieuws >>
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies