Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Verslag regiobijeenkomst aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Delft 12 april 2018

19 april 2018
Verslag regiobijeenkomst aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Delft 12 april 2018
">
Op 12 april 2018 organiseerde handicap + studie een regiobijeenkomst bij de TU Delft over de aansluiting tussen onderwijs en arbeid in het hoger onderwijs. Ruim 45 vertegenwoordigers van hogescholen, universiteiten, werkgevers, organisaties die mensen met een beperking ondersteunen, overheid en vakbond waren aanwezig. De bijeenkomst werd geopend door diversity officer Rinze Benedictus van de TU Delft.

 Diversiteit geldt ook voor de TU Delft, ook al is zij geen afspiegeling van de maatschappij. 80% van de leerlingen gaat immers niet naar een universiteit.
Het is de bedoeling van de universiteit dat ieder zich hier welkom voelt en voelt dat hij of zij erbij hoort en iedereen moet gelijkwaardige kansen krijgen. Ook bij de overstap naar de arbeidsmarkt.

 Marian de Groot van handicap + studie licht toe welke factoren een rol spelen bij 'het gat' tussen aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt voor jongeren met een functiebeperking:

  • Hoger opgeleiden vallen tussen wal en schip onder andere doordat: de instroom WAJONG is afgesloten, het doelgroepenregister (gemiddeld) niet voor hoger opgeleiden is, ze niet meetellen voor de banenafspraak. Jongeren komen pas in beeld als ze na opleiding niet aan de bak komen.
  • Er is geen beleid bij ho-instellingen: er is beperkt/ incidenteel aandacht voor de voorbereiding op stage en werk. Instellingen hebben beperkt zicht op hoe het studenten met een beperking vergaat in de stage. Meer expertise en afspraken zijn nodig.
  • Er is geen probleemeigenaar, er wordt naar elkaar gewezen. Er zijn geen afspraken in wet- en regelgeving over verantwoordelijkheid in dezen.
  • Er is sprake van stigmatisering, vooroordelen en knelpunten: vertel ik wel/niet over mijn beperking, er is onbekendheid, werkgevers hebben vooroordelen en zijn huiverig.

Uiteindelijk wegen de maatschappelijke baten wel op tegen de kosten. Baten zijn dat jongeren gaan werken, geen of minder uitkering nodig hebben, er inclusie is en hiermee ook gezondheidswinst.

Conclusie: jongeren met een beperking hebben minder kansen, er is geen probleemeigenaar, de beschikbare cijfers zijn beperkt, wetgeving is niet helpend, interventies zijn er incidenteel en beleid is niet vastgelegd.

Naar het verslag en de presentaties

Verslag regiobijeenkomst aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt 12 april 2018 (PDF)

Presentatie Expertisecentrum handicap + studie (PDF)

Presentatie TU Delft (PDF)

Presentatie TU Delft en gemeente Delft (PDF)

Factsheet gemeente Delft (PDF) 

Presentatie Onderzoeksbureau KBA Nijmegen (PDF)

Presentatie  Michel Bergijk studie, werk en autisme (PDF)

Presentatie Shell werken met een beperking (PDF)

 

 

 

 

Nieuws

Verslag regiobijeenkomst aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Enschede 24 april 2018

02-05-2018
Op 24 april 2018 organiseerde handicap + studie een regiobijeenkomst bij de Universiteit Twente over de aansluiting tussen onderwijs en arbeid in het hoger onderwijs. Zo'n 35 vertegenwoordigers van hogescholen, universiteiten, werkgevers, organisaties die mensen met een beperking ondersteunen en overheid waren aanwezig. De bijeenkomst werd geopend door Hans Oeloff, directeur Centre for Educational Support van Universiteit Twente.
Lees verder over: Verslag regiobijeenkomst aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Enschede 24 april 2018 >>
Overzicht nieuws >>

Verslag regiobijeenkomst aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Eindhoven 10 april 2018

13-04-2018
Ongeveer 60 deelnemers namen deel aan de regiobijeenkomst van handicap + studie op 10 april jl. bij Fontys in Eindhoven. Vanuit verschillende invalshoeken werd gekeken naar de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor studenten met een beperking. Een van de conclusies was dat er een grotere verantwoordelijkheid bij het onderwijs moet liggen bij de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt. Nienke Meijer (CvB Fontys): 'Studenten pas loslaten als ze elders echt goed geland zijn vraagt om een behoorlijke investering van het onderwijs, maar als we met zijn allen al denken en vinden dat dit er bij hoort, zetten we al een belangrijke eerste stap.’
Lees verder over: Verslag regiobijeenkomst aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Eindhoven 10 april 2018 >>
Overzicht nieuws >>
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies