Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Student Wellbeing Model - onderzoeksmodel Studentenwelzijn

15 april 2018
Student Wellbeing Model - onderzoeksmodel Studentenwelzijn
">
Een van de meest populaire modellen voor onderzoek naar welzijn, stress en bevlogenheid van medewerkers is het Job Demands-Resources model (JD-R model). Voor onderzoek naar het welzijn van studenten heeft het lectoraat Studiesucces het Student Wellbeing model ontwikkeld, een model gebaseerd op het JD-R model. Het Student Wellbeing model beschrijft net als het JD-R model een motivatieproces en een uitputtingsproces, maar dan van studenten.

Het model veronderstelt dat de balans tussen positieve (energiebronnen) en negatieve (stressoren) kenmerken van ‘het student zijn/de studententijd’ invloed heeft op het welzijn van studenten en o.a. de studieprestaties kan beïnvloeden.

Veronderstellingen model:

 • De studententijd kent verschillende risicofactoren voor het welzijn van studenten, op te delen in de categorieën: Stressoren en Energiebronnen. 

  Het model veronderstelt 2 parallelle processen:
  - Uitputtingsproces:
  Wanneer stressoren langere tijd aanhouden, zonder onvoldoende mogelijkheid voor herstel, kunnen stressoren leiden tot stressreacties, zoals burnout.
  Stressreacties kunnen negatieve gevolgen hebben voor o.a. studiesucces.
  - Motivatieproces:
  De aanwezigheid van energiebronnen leidt tot een hogere mate van welbevinden bij studenten. Een maat voor welbevinden is bevlogenheid.
  Het welbevinden van studenten kan bijdragen aan o.a. studiesucces.

 • Tussen de processen bestaan dwarsverbanden.
  - De aanwezigheid van energiebronnen gaat stressreacties tegen, wat kan leiden tot meer positieve uitkomsten.
  - De aanwezigheid van stressoren belemmert het welzijn van studenten, wat kan leiden tot meer negatieve uitkomsten.

Infographic Stress en Bevlogenheid bij hbo-studenten

In deze infographic staan de belangrijkste resultaten van het onderzoek naar stress en bevlogenheid onder studenten van het Lectoraat Studiesucces weergegeven.

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies