Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Verslag regiobijeenkomst aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Eindhoven 10 april 2018

13 april 2018
Verslag regiobijeenkomst aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Eindhoven 10 april 2018
">
Ongeveer 60 deelnemers namen deel aan de regiobijeenkomst van handicap + studie op 10 april jl. bij Fontys in Eindhoven. Vanuit verschillende invalshoeken werd gekeken naar de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor studenten met een beperking. Een van de conclusies was dat er een grotere verantwoordelijkheid bij het onderwijs moet liggen bij de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt. Nienke Meijer (CvB Fontys): 'Studenten pas loslaten als ze elders echt goed geland zijn vraagt om een behoorlijke investering van het onderwijs, maar als we met zijn allen al denken en vinden dat dit er bij hoort, zetten we al een belangrijke eerste stap.’

Nienke Meijer (CvB Fontys) gaf bij de afsluiting van de regiobijeenkomst haar visie op de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt voor studenten met een beperking. Twee jaar geleden heeft Fontys in haar visie vastgelegd dat talent centraal staat. Zodat iedere student de juiste keuze kan maken en de juiste ondersteuning krijgt. Het doel is dat uiteindelijk iedereen een betekenisvolle plek in de samenleving kan innemen. Fontys bedient zo’n 44.000 studenten. Ongeveer 15% heeft een ondersteuningsbehoefte blijkt uit de cijfers van de Nationale Studenten Enquête (NSE). Ook deze studenten moeten met succes kunnen studeren.

Wat speelt er op dit moment?

Nienke Meijer: ‘Onze psychologen en decanen zien dat de groep studenten die veel druk ervaart steeds meer toeneemt. Denk aan prestatiedruk maar ook aan sociale druk vanuit andere studenten, ouders, de samenleving, overal aan mee willen doen. Als we kijken naar studentenwelzijn in het algemeen, en in het bijzonder naar studeren met een functiebeperking, zien wij twee oplossingsrichtingen: care en cure.
Care: begeleiding, tijd, aandacht. Niet alleen kijken naar de voortgang, maar ook kijken naar hoe het echt met een student gaat. Wat speelt er? Zeker op de belangrijke momenten van stage, afstuderen en de overstap naar de arbeidsmarkt. Wanneer is dit bespreekbaar tijdens de opleiding? Hier moet je het niet alleen over hebben als er ergens een vinkje staat of iemand een bepaald stempel heeft. Als het care-beleid goed kun je op tijd de juiste hulp bieden: cure. Het gaat om een aanpak voor iedereen. Het is veel beter als het gaat om grotere groep. Dat helpt ook bij acceptatie; hoe lager de drempel hoe beter het is.
Hoe zorgen we ervoor dat we dingen ook in praktijk brengen? Daarvan is het project Autismetalent een goed voorbeeld. Je laat de student niet los tot dat ie geland is. Dan heb je een vangnet voor studenten dat gestoeld is op vertrouwen. Studenten pas loslaten als ze elders echt goed geland zijn vraagt om een behoorlijke investering van het onderwijs, maar als we met zijn allen al denken en vinden dat dit er bij hoort, zetten we al een belangrijke eerste stap.’

Verslag en presentaties

 

Nieuws

Verslag regiobijeenkomst aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Enschede 24 april 2018

02-05-2018
Op 24 april 2018 organiseerde handicap + studie een regiobijeenkomst bij de Universiteit Twente over de aansluiting tussen onderwijs en arbeid in het hoger onderwijs. Zo'n 35 vertegenwoordigers van hogescholen, universiteiten, werkgevers, organisaties die mensen met een beperking ondersteunen en overheid waren aanwezig. De bijeenkomst werd geopend door Hans Oeloff, directeur Centre for Educational Support van Universiteit Twente.
Lees verder over: Verslag regiobijeenkomst aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Enschede 24 april 2018 >>
Overzicht nieuws >>

Verslag regiobijeenkomst aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Delft 12 april 2018

19-04-2018
Op 12 april 2018 organiseerde handicap + studie een regiobijeenkomst bij de TU Delft over de aansluiting tussen onderwijs en arbeid in het hoger onderwijs. Ruim 45 vertegenwoordigers van hogescholen, universiteiten, werkgevers, organisaties die mensen met een beperking ondersteunen, overheid en vakbond waren aanwezig. De bijeenkomst werd geopend door diversity officer Rinze Benedictus van de TU Delft.
Lees verder over: Verslag regiobijeenkomst aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Delft 12 april 2018 >>
Overzicht nieuws >>
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies