Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Studenten lanceren meldpunt voor studiekeuzecheck

22 februari 2018
Studenten lanceren meldpunt voor studiekeuzecheck
">
De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) lanceerden op 22 februari 2018 een meldpunt voor alle aankomende studenten die een studiekeuzecheck doorlopen. Op dit meldpunt kunnen (aankomende) studenten klachten achterlaten over hoe de studiekeuzecheck verloopt of over het advies wat zij krijgen.

Volgens de studentenbonden is het van groot belang dat dit meldpunt wordt opgericht. Voorzitter van de LSVb Tariq Sewbaransingh: "De studiekeuzecheck is alleen nuttig als de check ook goed in elkaar steekt. Tot nog toe kregen studenten bijvoorbeeld niet altijd de kans om ook een kijkje te nemen bij de opleiding, maar bestond de check alleen uit een online vragenlijst."

Eerdere kritiek op de studiekeuzecheck

Met behulp van de studiekeuzecheck kan een aankomende student bekijken of de gekozen studie goed past. Deze maatregel werd ingevoerd door de regering om de uitval in het eerste jaar terug te dringen. Eerder werd er al kritiek geuit op de manier waarop deze studiekeuzechecks worden ingericht. Universiteiten en hogescholen mogen namelijk zelf kiezen hoe ze dit doen. Voorzitter van het ISO Rhea van der Dong: "De studiekeuzecheck is een heel belangrijk onderdeel van de studiekeuze. Daarom is het belangrijk dat dit serieus genomen wordt en studenten goed weten wat de studiekeuzecheck inhoudt."

Afspraken met de hogescholen en universiteiten

De LSVb en het ISO hebben duidelijke afspraken gemaakt met de hogescholen en universiteiten om de studiekeuzecheck verder te verbeteren. In deze afspraken is bijvoorbeeld opgenomen dat studenten altijd de mogelijkheid moeten krijgen om een bezoek te brengen aan de desbetreffende universiteit of hogeschool. Daarnaast vinden zij het van belang dat het advies wat de studenten krijgen onderbouwd wordt en de voorlichting goed geregeld is. Sewbaransingh: "Het is belangrijk dat de studiekeuzecheck niet overkomt op aankomende studenten als selectieprocedure. Studenten krijgen een advies, maar het moet bij hen vooraf al duidelijk zijn dat ze zelf mogen bepalen of ze willen beginnen."

Lancering meldpunt studiekeuzecheck

Tijdens het maken van de afspraken met de hogescholen en universiteiten, hebben de LSVb en het ISO ook besloten een meldpunt op te richten. Alle aankomende studenten kunnen op www.meldpuntstudiekeuzecheck.nl hun opmerkingen of klachten achterlaten over wat zij hebben meegemaakt tijdens de studiekeuzecheck. Dit mag ook gaan over het advies wat zij hebben gekregen. De studentenorganisaties zullen de meldingen anoniem terugkoppelen naar de hogescholen en universiteiten. Op deze manier kan de feedback van de studenten worden meegenomen in het verder verbeteren van de studiekeuzecheck.

Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies