Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Hogeronderwijsinstellingen slaan handen ineen voor inclusiever onderwijs

26 januari 2018
Hogeronderwijsinstellingen slaan handen ineen voor inclusiever onderwijs
">
Op 25 januari 2018 ondertekenden de Vrije Universiteit Amsterdam, NHL Stenden Hogeschool en Universiteit Leiden een intentieverklaring ter bevordering van de implementatie van het VN-verdrag inzake de Rechten van personen met een handicap. De ondertekening vond plaats bij de Vereniging Hogescholen in aanwezigheid van voorzitter Thom de Graaf, het College voor de rechten van de mens, het landelijk programmabureau voor het VN-verdrag, VNG, VSNU en Expertisecentrum handicap + studie.

Thom de Graaf doe mee
Foto's: Henriëtte Guest Fotografie


Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen:
"Het gaat om meedoen. Dat vraagt vooral ook aandacht voor cultuur en acceptatie. Dat begint bij de top van de instellingen en de wil om het uit te dragen." 

 instellingen ondertekenen de intentieverklaring

De intentieverklaring bevat een gezamenlijke ambitie waarin de partijen afspreken een inclusieve onderwijsinstelling te willen zijn, waar elke student op voet van gelijkheid met andere studenten aan het onderwijs deelneemt en elke student ongeacht achtergrond zich welkom en geaccepteerd voelt. Met het ondertekenen van de verklaring wordt het startsein gegeven om actief aan de slag te gaan met het inrichten van inclusief onderwijs. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar flexibiliteit in het curriculum, deskundigheidsbevordering van alle medewerkers en informatievoorziening en internationalisering. 
Naar de intentieverklaring (PDF) 

Universiteit Leiden, Jeroen ’t Hart, directeur Expertisecentrum SOZ:
"In het buitenland merk ik dat we in Nederland ver achter lopen als het gaat om omgaan met diversiteit. We gaan samen met studenten kijken wat hun grootste prioriteiten zijn. Die gaan we komend jaar het eerst aanpakken."

VU Amsterdam, Guus Schreiber, decaan Faculteit der Bètawetenschappen:
"Op het gebied van digitale toegankelijkheid is het adagium: hoe simpeler, hoe beter. We streven naar een goed amalgaan tussen de fysieke en digitale wereld en mogelijkheden. Studeren met een beperking moet daar onderdeel van zijn. Dan heb je geen apart beleid meer nodig."

NHL Stenden, Klaas Wybo van der Hoek, Lid College van Bestuur:
"NHL Stenden is per 1 januari 2018 gefuseerd. Als nieuwe organisatie hebben we de kans om ‘inclusiviteit’ goed te laden. Het krijgt een plaats in de beleidsstukken en het moet vanzelfsprekend in de genen terecht komen van de medewerkers en studenten. Het gaat om het herkennen én erkennen van studenten. Om de vorming van een community."

   


Felicitatie

Otwin van Dijk, Burgemeester van Oude IJsselstreek en lid van de Tweede Kamer van 2012 - 2016, feliciteert de Universiteit Leiden, NHL Stenden Hogeschool en de Vrije Universiteit Amsterdam met de ondertekening van een intentieverklaring waarin een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen zijn opgenomen voor de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap . Otwin van Dijk is rolstoelgebruiker en voorvechter van een inclusieve samenleving.
Bekijk het filmpje

En ook namens handicap + studie: van harte proficiat met deze stap richting inclusief onderwijs. 

Andere instellingen kunnen zich aansluiten bij het initiatief!

De ondertekenende instellingen gaan aan de slag. Het Expertisecentrum handicap + studie en het landelijk programmabureau voor het VN-verdrag bieden hierbij ondersteuning. Hogeronderwijs-instellingen die geïnteresseerd zijn kunnen zich aansluiten bij dit initiatief en de werkgroep.
Lees meer


 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies