Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Implementatie van het VN-verdrag op uw onderwijsinstelling

25 januari 2018
Implementatie van het VN-verdrag op uw onderwijsinstelling
">
Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is op 14 juli 2016 in Nederland in werking getreden. Het doel van het verdrag is om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Vandaag, 25 januari 2018, tekenen de Universiteit Leiden, NHL Stenden Hogeschool en de Vrije Universiteit Amsterdam een intentieverklaring waarin een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen zijn opgenomen voor de implementatie van het VN-verdrag.

Vertegenwoordigers van de betrokken onderwijsinstellingen gaan in 2018 verder als werkgroep. Binnen deze werkgroep zullen verschillende thema’s worden besproken en activiteiten worden georganiseerd ter ondersteuning van het uitvoeren van acties binnen de eigen instelling die bijdragen aan het behalen van de geformuleerde doelstellingen. Expertisecentrum handicap + studie faciliteert en ondersteunt de werkgroep. De werkgroep komt in 2018 in ieder geval drie keer een dagdeel bijeen, daarnaast vindt uitwisseling en afstemming per e-mail plaats.

Deelnemen aan werkgroep 

Heeft u interesse om de intentieverklaring ook te ondertekenen en zich aan te sluiten bij de werkgroep om zo als onderwijsinstelling VN-proof te worden? Neem dan contact op met Marjolein Büscher-Touwen: marjolein.buscher@handicap-studie.nl  

Meer informatie: http://www.handicap-studie.nl/1_1239_VN-verdrag.aspx 
 

Lees meer


 

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies