Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Verslag Open Huis Expertisecentrum handicap + studie 7 december 2017

07 december 2017
Verslag Open Huis Expertisecentrum handicap + studie 7 december 2017
">
Zo'n 60 professionals namen deel aan het Open Huis van Expertisecentrum handicap + studie op 7 december 2017. Om expertise op te doen, informatie uit te wisselen en te netwerken. En samen vooruit te kijken naar de activiteiten van volgend jaar. Paul Verhaeghe, hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse in Gent, ging in de openingslezing in op de veranderingen in onze maatschappij de afgelopen 15 - 20 jaar. Het gaat om veranderingen die uitsluiting en ongelijkheid binnen onze samenleving vergroten, ook in het onderwijs.

Marian de Groot - directeur van Expertisecentrum - opent het Open Huis, dat inmiddels een kleine traditie is geworden. Het ene jaar is er een Open Huis, het andere jaar houden we een congres.   Wij kunnen ons werk alleen goed doen in verbinding met de mensen in het veld en op deze dagen zijn we bij elkaar om expertise te delen en uit te wisselen, contacten te leggen en aan te halen,  plannen te maken en te kijken naar de toekomst. Heel fijn om samen deze dag te hebben.

Kees van den Broek - directeur Lilianefonds - heet alle deelnemers welkom namens het Lilianefonds, waar we voor het ochtenddeel te gast zijn. Het Lilianefonds zet zich in voor een wereld waarin kinderen met een handicap gelijkwaardig en zo volledig mogelijk meedoen - thuis en in hun gemeenschap - en waarin hun leven de hoogst haalbare kwaliteit heeft. De raakvlakken tussen het Lilianefonds en handicap + studie zitten vooral op het terrein van inclusie. Zeker nu het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in 2016 in werking is getreden ligt verbinding met handicap + studie voor de hand. We gaan onze netwerken aan elkaar koppelen om te kijken wat we aan elkaar kunnen hebben.

Paul Verhaeghe - hoogleraar Universiteit Gent en schrijver van de boeken Identiteit, Autoriteit en De neoliberale waanzin - gaat in zijn lezing in op de veranderingen in onze maatschappij de afgelopen 15 - 20 jaar. Het gaat om veranderingen die uitsluiting en ongelijkheid vergroten. Uit onderzoek naar verschillende psychosociale gezondheidsindicatoren blijkt bijvoorbeeld dat de inkomensongelijkheid de laatste jaren sterk is toegenomen.
Als we nadenken over onze identiteit, gaan we er bijna automatisch van uit dat die min of meer vastligt, ergens diep in onze hersenen en genen. In deze lezing brengt Paul Verhaeghe een radicaal andere visie: onze psychologische identiteit is een constructie, waarbij onze omgeving letterlijk en figuurlijk een ideale identiteit voorspiegelt. En dus ook de afwijkingen. Omgeving staat hier voor het dominante verhaal in onze cultuur. Dat is vandaag het neoliberalisme (de wereld als ‘vrije’ markt). Deze ideologie is zo dominant dat zij ook het onderwijs overgenomen heeft. Concreet: hoe het onderwijs de ideale mens moet afleveren en hoe leerkrachten en decanen daartoe moeten bijdragen. Als gevolg daarvan kregen we een stortvloed van zowel nieuwe ‘stoornissen’ als een herdefiniëring van vroegere problemen. Zijn centrale stelling is dat deze benadering op zich een stoornis is.
Een mooie anekdote over hoe elke nieuwe norm een nieuwe afwijking creëert gaat over een vierjarig meisje. Haar ouders krijgen bij een ouderavond te horen dat haar knipvaardigheden niet op peil zijn. Oudere ouders hoor je al schaterlachen, maar jonge ouders raken serieus in paniek bij de gedachte dat hun kleuter niet aan de norm voldoet. Dit is maar een voorbeeld, maar het toont aan hoe onze maatschappij de afgelopen periode is veranderd. De nadruk is sterk komen te liggen op economische en juridische aspecten. Om het tij te keren zullen we ook sociale aspecten een plek moeten geven en in het onderwijs onze pedagogische verantwoordelijkheid moeten nemen.
Naar de speakersnotes Paul Verhaeghe (PDF)
Zie ook: http://paulverhaeghe.psychoanalysis.be/lezingeninterviews.html

Naar de foto's 

Werksessies

StuDent: gespreksgroepen voor en door studenten met depressieve klachten

Op vijf hogescholen zijn gespreksgroepen voor en door studenten met depressieve klachten gestart dit jaar. Onze stagiaire doet onderzoek naar de ervaringen met en impact van StuDent en naar de succesfactoren en knelpunten bij de implementatie. Samen met een collega deelt zij haar ervaringen in deze sessie.
Lees meer 

Inclusief en toegankelijk onderwijs door docenten

Handicap + studie ontwikkelde diverse producten voor docenten rond het thema inclusief en toegankelijk onderwijs. Zoals een handreiking met tips, een webtool en een webinar. Tijdens deze sessie maakt u kennis en doet u ervaring op met deze producten.
Lees meer

Flexibilisering

Hoe flexibel is uw onderwijs? Met behulp van de FlexScan brengt u de huidige en gewenste situatie met betrekking tot flexibel studeren in beeld. Weten hoe dat werkt? Ervaar het tijdens deze sessie.
Lees meer

Gaan studeren! Wat nodig is voor een goede overgang…

Tijdens deze sessie neemt u kennis van de handreiking die ontwikkeld is voor professionals in het voortgezet onderwijs om de overgang van voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs soepel te laten verlopen. Na een korte introductie gaat u met elkaar de dialoog aan over praktische tips om de doorstroom te versterken. Doorstroom vanuit het voortgezet onderwijs, maar ook vanuit mbo komt aan bod. Wat kunt u verwachten van studenten met extra ondersteuningsbehoeften die gaan studeren? Welke extra vragen hebben zij? Hoe zorgt u voor de juiste informatie?
Lees meer

Goed voorbereid een visitatiegesprek studeren met een functiebeperking voeren?

Tijdens deze sessie neemt u kennis van de handreikingen die instellingen en visitatiecommissies kunnen gebruiken in de voorbereiding op de Instellingstoets Kwaliteitszorg. Er wordt ingegaan op zowel de inhoud van de handreiking als de verspreiding en het gebruik ervan binnen de instelling. 
Lees meer 

Planmatig werken aan de toegankelijkheid van toetsing en examinering

Tijdens de sessie kijken we naar de rol van examencommissies bij het monitoren en bijstellen van beleid. U neemt kennis van een voorbeelddocument voor jaarverslagen examencommissies waarbij naast het vastleggen van cijfers ook aandacht is voor trends, doelen en vervolgacties op het gebied van toegankelijker toetsen en examineren. De vraag die hierbij centraal staat is: Hoe werkt u structureel aan toegankelijke toetsen?
Lees meer

De overstap van onderwijs naar arbeidsmarkt

De voorbereiding op de arbeidsmarkt voor studenten met een functiebeperking kan beter, zeker nu de WAJONG voor hen niet meer beschikbaar is en zij straks zonder baan, in de bijstand terecht komen. Hoe kunnen hoger onderwijsinstellingen bijdragen aan een goede voorbereiding op die arbeidsmarkt? Handicap + studie presenteert feiten, cijfers en ideeën en gaat graag in gesprek hierover.
Lees meer

Beleidsscan: hoe werkt dat?

De tweede ronde instellingstoetsen kwaliteitszorg is van start gegaan. Hierbij is beleid studeren met een beperking een van de aandachtspunten. Met het uitvoeren van de beleidsscan studeren met een functiebeperking kunnen instellingen zich goed voorbereiden hierop, zo blijkt uit ervaringen van een aantal hogescholen en een universiteit. We laten je ervaren hoe zo’n aanpak werkt en bespreken hoe je de scan in je eigen instelling in kunt zetten.
Lees meer

Bloggen en vloggen over studeren met een functiebeperking

We inspireren professionals en studenten door belevingen te delen over toegankelijk onderwijs. Daarvoor lanceerden we een nieuw platform vol blogs en vlogs van professionals en studenten die vertellen over hun ervaringen in het onderwijs. Tijdens de sessie bekijken we vlogs en blogs en gaan we met elkaar in gesprek over hoe dit communicatiemiddel het beste kan worden ingezet.
Lees meer

VN-verdrag, wat betekent dat precies?

Het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap is een tijd geleden in werking getreden. Maar wat kunnen hoger onderwijsinstellingen ermee? Tijdens de sessie laat handicap + studie zien wat er samen met een aantal onderwijsinstellingen is gebeurd op dit gebied.
Lees meer

Tevreden studenten

De roep om tevreden studenten neemt toe. Om nog beter zicht te krijgen op de tevredenheid van studenten met een functiebeperking biedt handicap + studie samen met C.H.O.I. een benchmarkrapport aan dat een gedetailleerd beeld geeft over de tevredenheid van studenten van de eigen instelling ten opzichte van vergelijkbare instellingen, zowel op instellingsniveau als op cluster- of faculteitsniveau. Leer in deze sessie meer over nut en noodzaak van zo’n rapport.
Lees meer

Nieuwe wetgeving digitale toegankelijkheid

Volgend jaar komt er nieuwe wetgeving aan op het gebied van digitale toegankelijkheid. Dit komt voort uit het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en een nieuwe Europese richtlijn. De eisen worden een stuk strenger. Alles moet straks digitaal toegankelijk zijn in het onderwijs. Maar hoe doe je dat?
Lees meer

Neem gerust contact op

Heeft u vragen of opmerkingen? Heeft u interesse om deel te nemen aan een project in 2018? Of wilt u meer weten over advies en ondersteuning op maat? Neem dan gerust contact met het team van handicap + studie: http://www.handicap-studie.nl/1_603_Organisatie_handicap__studie.aspx.  

Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies