Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Passend onderwijs en privacy: een digitale tool

05 december 2017
Passend onderwijs en privacy: een digitale tool
">
Deze digitale privacy tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy. De tool is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en geeft aan de hand van processtappen een overzicht van de privacy-aspecten en veel gestelde vragen.

De tool is te bezoeken via passendonderwijsenprivacy.nl, maar is ook te plaatsen op de eigen website of intranet.

Zie ook het voorbeeld op de website van Steunpunt Passend Onderwijs

De tool is ontwikkeld door de PO-Raad en VO-raad in samenwerking met het ministerie van OCW, Kennisnet, LECSO, NJi, NIP en NVO.

Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies