Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Rapportage VN-verdrag handicap in Nederland 2017

05 december 2017
Rapportage VN-verdrag handicap in Nederland 2017
">
Op 14 juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (kortweg VN-verdrag handicap) in werking getreden. Dit verdrag bepaalt dat mensen met een beperking volwaardig moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Het College voor de Rechten van de Mens is toezichthouder op de naleving van het verdrag. Jaarlijks publiceert het een rapportage met de stand van zaken en aanbevelingen voor de regering.

Deze eerste rapportage bestrijkt het eerste jaar dat het verdrag in Nederland van kracht was, dus de periode van 14 juli 2016 tot 14 juli 2017.

Naar de rapportage VN-verdrag handicap in Nederland 2017

 

Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies