Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Voorlichting en begeleiding voor studenten met functiebeperking in hoger onderwijs onder de maat

16 oktober 2017
Voorlichting en begeleiding voor studenten met functiebeperking in hoger onderwijs onder de maat
">
Steeds meer studenten met een functiebeperking vinden hun weg naar het hoger onderwijs. Deze studenten ondervinden allerlei belemmeringen tijdens hun studie. Er ligt een grote opdracht voor het hoger onderwijs om ervoor te zorgen dat ook studenten met een beperking hun studie met succes kunnen afronden en hun weg vinden naar de arbeidsmarkt. Vooral op het gebied van informatievoorziening en begeleiding schieten hoger onderwijsinstellingen tekort.

Dat staat in het jaarlijkse rapport over studeren met een functiebeperking dat vandaag verschenen is. Dit rapport is gemaakt door Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I) in opdracht van het Expertisecentrum handicap + studie. Het is gebaseerd op een speciale module binnen de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2017, gericht op studenten met een functiebeperking. Aan meer dan 280.000 studenten is gevraagd of ze een functiebeperking hebben, of deze hen belemmert bij het studeren en in welke mate hun opleiding hen bijstaat met passende opvang, begeleiding en voorzieningen. Ruim 39.000 studenten gaven aan één of meer functiebeperkingen te hebben. Het gaat inmiddels om één op de zeven voltijdstudenten.

Dyslexie en dyscalculie zijn de meest voorkomende beperkingen. Daarnaast zijn er grote groepen studenten met ADHD, psychische aandoeningen en verschillende chronische ziektes. Expertisecentrum handicap + studie, LSVb en ISO pleiten voor een actieplan ter verbetering van de informatievoorziening en begeleiding. Want daar zijn de studenten het meest kritisch over.

Er is duidelijk meer waardering van studenten voor aanpassingen in het onderwijs. De studenten zijn ook positief over de fysieke en digitale toegankelijkheid en het begrip van medestudenten. Tevens scoort begrip van docenten positief, hoewel de kennis van docenten volgens studenten tekortschiet. Terwijl die kennis wel wezenlijk is voor goede begeleiding, aanpassingen, signalering en juiste doorverwijzing.
De begeleiding bij dyslexie en autisme is redelijk op orde, maar bij andere aandoeningen zoals psychische klachten is er nog een wereld te winnen. De begeleiding op dat gebied schiet volgens studenten tekort, terwijl het aandeel studenten met psychische klachten juist toeneemt. Het advies aan het hoger onderwijs is: investeer in deskundigheidsbevordering en kennisuitwisseling. Maak daarbij ook gebruik van de kennis van ervaringsdeskundige studenten.

Uit een vergelijking tussen de verschillende studierichtingen blijkt dat de meeste hbo-studenten met een functiebeperking te vinden zijn in de agrofood en de kunstopleidingen. Veel lager is hun aandeel in de sectoren rechten en economie. In het wo hebben de sociale studies de meeste studenten met een beperking en de medische en gezondheidsrichtingen de minste.
In het wo zijn studenten het meest positief over landbouwstudies en het minst tevreden over de medische studies, rechten, economie en sociale studies. In het hbo scoren de sectoren landbouw en techniek het hoogst en zijn de studenten het meest kritisch bij de juridische en sociale studies.
Wat ligt er meer voor de hand dan dat sectoren van elkaar leren en dat binnen de instellingen bijvoorbeeld de juridische studies leren van de technische studies?

In het rapport zijn ook oordelen te vinden over individuele onderwijsinstellingen. Bij de universiteiten blijft Wageningen in de bachelorfase het hoogste scoren. In de masterfase scoort de TU Eindhoven naast Wageningen dit jaar het hoogst. Windesheim behoudt haar nummer een positie binnen het hbo, vlak voor Avans. Kleine hogescholen scoren in het onderzoek bovengemiddeld ten opzichte van grote en middelgrote hogescholen.

De oordelen per universiteit en hogeschool zijn verwerkt bij de instellingsgegevens op deze site.

Op 19 november stelde het CDA kamervragen naar aanleiding van het Jaarrapport studeren met een functiebeperking.

Nieuws

Kamervragen rond jaarrapport SMF beantwoord

18-12-2017
Begin december beantwoordde minister Van Engelshoven (OCW) Kamervragen rond het verschijnen van het jaarrapport Studeren met een functiebeperking. De vragen gingen over wat de minister vindt van het idee van een actieplan voorlichting/informatievoorziening.
Lees verder over: Kamervragen rond jaarrapport SMF beantwoord >>
Overzicht nieuws >>

Waarom krijg je wel vakken over je cv en niet over hoe je met stress omgaat?

17-10-2017
NOSop3 interviewde studenten naar aanleiding van verschijning van het jaarrapport Studeren met een functiebeperking. Mirte Anderweg (20) zat in haar tweede jaar op de hogeschool in Breda toen ze last kreeg van stemmingswisselingen. Ook handicap + studie komt aan het woord.
Lees verder over: Waarom krijg je wel vakken over je cv en niet over hoe je met stress omgaat? >>
Overzicht nieuws >>

Student met handicap voelt zich verloren in het hoger onderwijs

16-10-2017
Onder deze kop een artikel in Trouw naar aanleiding van het jaarrapport Studeren met een functiebeperking.
Lees verder over: Student met handicap voelt zich verloren in het hoger onderwijs >>
Overzicht nieuws >>
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies