Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Faalangst is geen handicap

11 september 2017
Faalangst is geen handicap
">
Een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens stelt dat faalangst geen handicap of chronische ziekte is de zin van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ).

Situatie

Een meisje volgt vanaf het schooljaar 2015-2016 onderwijs op een middelbare school. Stichting ZAAM is het bevoegd gezag van de school. Het meisje is in het schooljaar 2015-2016 blijven zitten in havo-4. Volgens haar was Stichting ZAAM vanaf 2015 op de hoogte van het feit dat zij faalangst heeft en dat ze om die reden structuur en begeleiding nodig had. Maar Stichting ZAAM bood haar geen structuur en begeleiding. Volgens Stichting ZAAM vroegen het meisje en haar ouders niet om aanpassingen of specifieke voorzieningen.

Beoordeling

Het meisje heeft faalangst. Faalangst is geen handicap of chronische ziekte is de zin van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ). De moeder van het meisje overlegde op de zitting een verklaring van een Orthopedagoog/ GZ-psycholoog in opleiding en een GZ-psycholoog/Psychotherapeut, waarin zij aangeven dat bij het meisje sprake is van faalangst, waarbij de diagnose Angststoornis NAO is gesteld. Angststoornis is wel een handicap of chronische ziekte in de zin van de WGBH/CZ. Omdat het meisje pas op de zitting aangaf dat bij haar angststoornis is vastgesteld, kon Stichting ZAAM niet eerder dan ter zitting bekend zijn met deze handicap of chronische ziekte van het meisje.  Het College oordeelt daarom dat Stichting ZAAM het meisje niet discrimineerde op grond van handicap of chronische ziekte.

Oordeel

Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs heeft jegens het meisje geen verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt.

Naar het volledige oordeel

Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies