Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Expertisecentrum handicap + studie beter in beeld bij docenten

11 september 2017
Expertisecentrum handicap + studie beter in beeld bij docenten
">
Handicap + studie heeft een korte vragenlijst onder docenten afgenomen om inzicht te krijgen hoe handicap + studie hen het beste kan ondersteunen bij het geven van toegankelijk onderwijs aan studenten met een functiebeperking. Maar liefst 256 docenten hebben de vragenlijst ingevuld en hun ervaringen en behoeften gedeeld. Uit de resultaten komt naar voren dat handicap + studie bij docenten nog onvoldoende bekend is, maar zij zich wel kunnen voorstellen dat handicap + studie handvatten en expertise kan aanreiken.

De docenten hebben voorkeur voor digitale informatievoorziening en het aanbieden van activiteiten op de onderwijsinstelling zelf of een online training. Specifieke voorbeelden van gewenste ondersteuning die met name worden genoemd zijn: consultlijn, nieuwsbrief en online informatie (b.v. tools, formats, ervaringsverhalen, filmpjes). Deze ondersteuning biedt handicap + studie al, maar dit is blijkbaar niet voldoende zichtbaar.

Concrete acties

Op basis van de uitkomsten neemt handicap + studie een aantal concrete acties:

Onze maandelijkse nieuwsbrief bevat berichten over alle aspecten rond studeren met een functiebeperking, trainingen, beleid en goodpractices.  

Winnaar workshop

Onder de deelnemende docenten is een workshop naar keuze verloot. De winnaar is Anke Sambeth van de Universiteit Maastricht. Van harte gefeliciteerd namens het team van handicap + studie! 

Meer informatie?

Heeft u interesse in gedetailleerde resultaten, vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan gerust contact op met Marjolein Büscher-Touwen: m.buscher@handicap-studie.nl

Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies