Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Goed voorbereid een visitatiegesprek voeren over studeren met een functiebeperking

10 september 2017
Goed voorbereid een visitatiegesprek voeren over studeren met een functiebeperking
">
Expertisecentrum handicap + studie ontwikkelde in samenwerking met de Nederlands - Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam en Fontys een handreiking voor de voorbereiding en uitvoering van visitatiegesprekken over studeren met een functiebeperking. Er is een versie voor medewerkers kwaliteitszorg en medezeggenschap en een versie voor visitatiecommissies. Deze handreiking helpt om goed voorbereid het gesprek aan te gaan.

Ongeveer 30% van de studenten in het hoger onderwijs ervaart een functiebeperking. 10% van alle studenten ervaart belemmeringen bij het studeren.

Studeren met een functiebeperking is onderdeel van de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK). De Wet hoger onderwijs vraagt aandacht voor voorzieningen die de toegankelijkheid en studeerbaarheid bevorderen voor studenten met een functiebeperking. In het beoordelingskader ITK (2016) komt het onderwerp aan de orde in Standaard 2: “De instelling verwezenlijkt de onderwijsvisie op doeltreffende wijze, blijkend uit passende beleidsacties en -processen met name op het gebied van personeel, toetsing, voorzieningen, en studenten met een functiebeperking.” 

De handreiking biedt naast een aantal hoofdvragen een compleet overzicht van deelaspecten op het gebied van studeren met een functiebeperking. 

 

Meer over dit onderwerp

Waarborgen voor kwaliteit en continuïteit

Hoger onderwijsinstellingen beschikken over adequaat beleid om de visie op de kwaliteit van het onderwijs te realiseren. Onderdeel van dit beleid is de toegankelijkheid en studeerbaarheid voor studenten met een functiebeperking.
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies