Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Verslag regiobijeenkomsten 'Instroom en privacy' juni 2017

22 juni 2017
Verslag regiobijeenkomsten 'Instroom en privacy' juni 2017
">
Op 13 juni was handicap + studie bij de Hanzehogeschool Groningen, op 15 juni bij de NHTV te Breda en op 22 juni bij de UvA in Amsterdam voor de regiobijeenkomsten over instroom. Nieuwe ontwikkelingen werden gepresenteerd, er werd gediscussieerd en onderling informatie uitgewisseld.

Ervaring en informatie van de Hanzehogeschool, NHTV en de UvA

Collegelid Paul van der Wijk van de Hanzehogeschool vertelt dat er beleidsmatig nog veel te verbeteren valt als we kijken naar studeren met een functiebeperking, en specifiek naar de instroom. Het gaat volgens hem om een andere houding (mentaliteit), waarbij goed luisteren naar de student voorop staat. Daarnaast om maatregelen specifiek toegespitst op de individuele student.

Het moment voor de inschrijving is een grote hobbel. Er valt nog veel te winnen als we kijken naar de digitale mogelijkheden: hoe en waar zoeken studenten naar informatie, welke zoektermen gebruiken ze hierbij en hoe kunnen hoger onderwijsinstellingen hierop inspelen? Studenten uit het vo gebruiken bijvoorbeeld nooit de term ‘functiebeperking’. Maar kan de student de juiste informatie vinden wanneer hij zoekt via Google door bijvoorbeeld handicap, studie en de opleiding in te voeren?

Collegelid Nico van Os van de NHTV gaf aan dat de NHTV rendement belangrijk vindt, maar kwaliteit altijd voorop staat. De NHTV probeert een uitdagende leeromgeving creëren, waarbij het niet alleen gaat om de instroom, maar ook om de uitstroom richting de arbeidsmarkt. Samenwerking met de arbeidsmarkt zou moeten worden geïntensiveerd.

Hoofd Studentenzaken UvA/HvA Friedo de Valk brengt de verantwoordelijkheid van de student onder aandacht gebracht. Claudia Flüggen, studentendecaan, laat zien dat uit de NSE-resultaten naar voren komt dat er nog veel werk ligt. Duidelijkheid voor studenten met een functiebeperking en een ‘warme overdracht’ zijn belangrijke aandachtspunten. Door het CvB is inmiddels ingezet op ‘quick wins’, zoals het verbeteren van de website en het opzetten van een studentenplatform.

Opdracht theater

Handicap + studie liet tijdens de bijeenkomst een tekst zien van de opleiding Theater en vroeg de deelnemers naar hun gedachten hierover. De reacties: 

  • Misschien wil de student later dat werkveld niet in, maar is hij wel geïnteresseerd in de studie. Dan is dit geen aantrekkelijke tekst.
  • Als voorbeeld werd het verhaal van een student aangehaald die halverwege het 3e studiejaar erachter kwam dat de studie toch niet haalbaar was. Het was in dat geval beter om nog duidelijker voor aanvang van de studie te communiceren over de (on)haalbaarheid. Maar als we kijken naar het voorbeeld van de tekst van de studie Theater, is dat veel te stellig geformuleerd.
  • In gesprek gaan met aankomend studenten over de (on)haalbaarheid van de studie werkt beter.
  • Maak niet de keuze voor de student door zo'n tekst, laat de student de keuze zelf maken, maar wel weloverwogen. Geef aan welke (on)mogelijkheden er zijn binnen de instelling.

Ervaringen studenten

Jasper:

  • Als student moet je je al in het jaar voor je examens beginnen gaan oriënteren. Eigen initiatief nemen is erg belangrijk.
  • Vraag tijdig om hulp om dingen op tijd geregeld te krijgen.
  • Als het noodzakelijk is om bepaalde gegevens te delen is dat niet erg.
  • Zoek via internet, voer gesprekken en ga naar open dagen. Kijk realistisch naar je eigen kunnen.

Oud-student Johan:

Bedenk goed wat het doel is van het opvragen en gebruiken van de gegevens. Als de student de regie hierover heeft is het niet erg. Hiermee bedoelt Johan dat de student zelf bepaalt aan wie welke gegevens worden verstrekt. Belangrijk is om niet zomaar alles te delen. Ga het gesprek aan met de student, dan kom je er al snel achter waar de knelpunten zitten.

Student Suzanne

Mijn ouders hebben veel voor mij geregeld toen ik mij inschreef voor mijn eerste studie. Dat bleek uiteindelijk toch niet de goede studie. Wel heb ik alle voorzieningen bij mijn huidige studie zelf geregeld. Qua privacy zou ik het niet prettig vinden als het voortgezet onderwijs mijn (medisch) dossier zou overdragen aan het hoger onderwijs. Dat is mijns inziens ook helemaal niet nodig.  

en Student Thijs 

Ik had het wel fijn gevonden als mijn dossier was overgedragen vanuit het voortgezet onderwijs. Daarnaast had ik bij aanmelding aangegeven dat ik een functiebeperking had, maar heb ik vervolgens zelf contact opgenomen. Ik had liever gehad dat dat andersom was geweest, dan voel je je toch meer welkom. Wat ik wel goed vind is dat studenten, waaronder ikzelf, nu betrokken worden bij het verbeteren van o.a. het beleid voor studenten met een functiebeperking.

Privacy 

Juriste Fleur Terpstra vertelde over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van privacy, over wat wanneer gedeeld mag worden en wat er gaat veranderen met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: 25 mei 2018). Klik hier voor haar presentatie.
 

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies