Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Aanvraagformulier aangepaste of alternatieve toetsing - Eva

Aanvraagformulier aangepaste of alternatieve toetsing - Eva
">

Gegevens student

Naam: Eva
Geboortedatum:
Studentnummer (indien al bekend):
Telefoonnummer en e-mailadres:
Ingeschreven voor opleiding:
Naam studentendecaan: de Vries

Verzoek

Student wenst gebruik te maken van de volgende voorziening(en) (aankruisen svp):
0   Toetstijdverlenging
0   Toetsopgaven op A3 formaat
0   Gebruik laptop
0   Prikkelarme ruimte
0   Alternatieve toetsvorm
X   Anders, nl.: alternatief voor presentatieopdracht

Reden van het verzoek

Korte omschrijving van de ervaren belemmering:

Student heeft faalangstige klachten en durft niet te presenteren.Ze heeft het één keer geprobeerd maar kreeg toen een black-out.In de competenties van de opleiding wordt ‘presenteren’ wel genoemd, maar de wijze waarop dat dient te gebeuren is niet specifiek omschreven.

Advies studentendecaan

Op basis van het (intake)gesprek tussen student en studentendecaan (en eventueel aanvullend overleg met student, teamleider of slb-coördinator), adviseert de studentendecaan de examencommissie het volgende (svp toelichten): Ik adviseer in plaats van een ‘live’ presentatie voor deklas deze studente een video te laten opnemen over het te presenteren onderwerp en deze aan de klas vertonen.

Periode waarvoor het bovenstaande dient te worden toegekend (aankruisen svp):
0   Vak/onderwijseenheid ..
0   Onderwijsblok ..
X   Studiejaar 1
0   Gehele opleiding

De student heeft wel een verklaring van een medicus cq psycholoog of orthopedagoog overlegd.
Datum:
Naam studentendecaan: de Vries
Handtekening:


 

Meer over dit onderwerp

Voorbeelden beoordeling aanvragen door examencommissies

Handicap + studie legde vier voorbeelden van aanvragen om aanpassingen bij toetsing en examinering voor aan examencommissies. Zo ontstaat er een beeld over hoe examencommissies aanvragen behandelen en hoe ze tot een besluit komen. Handicap + studie, de inspectie en de NVAO geven tips!
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies