Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Communicatie over het resultaat - Ton

Communicatie over het resultaat - Ton
">

Aan wie wordt het resultaat teruggekoppeld? 67% Student, 100% Studentendecaan, 17% Docent

Alle examencommissies informeren de studentendecaan over de uitslag van de aanvraag. In de meeste gevallen krijgt ook de student bericht. De docent wordt wisselend in het proces van aanvraag betrokken. Soms heeft hij een rol bij de besluitvorming, in andere gevallen wordt hij achteraf geïnformeerd.


Tip van handicap + studie

Informeer in alle gevallen de student over het al dan niet toekennen van de voorziening. De student is officieel de aanvrager van de aanpassing of voorziening. Motiveer ook het genomen besluit bij de terugkoppeling.
Het is belangrijk om te controleren of de voorziening ook daadwerkelijk in de praktijk wordt toegekend en ten uitvoer wordt gebracht. Het is hiervoor noodzakelijk dat vooraf duidelijk is wie verantwoordelijk is voor het realiseren van de aanpassing of voorziening.

Jan Willem Rodenberg van de inspectie van het hoger onderwijs zegt hierover:

‘Wees helder in je besluit, motiveer het en stel de student tijdig in kennis. Kortom: zorg voor goed bestuur!’

Henri Ponds van de NVAO zegt ten aanzien van kwaliteitsborging:

‘Bij de instellingstoets wordt gevraagd naar het beleid dat ten grondslag ligt aan het werken van examencommissies. Doorgevraagd wordt op hoe het beleid op een zelfde wijze ten uitvoer wordt gebracht bij diverse examencommissies binnen een instelling en hoe dit wordt gemonitord door de instelling zelf.’


 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies