Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Resultaat van de aanvraag - Ton

Resultaat van de aanvraag - Ton
">

Wat is het resultaat van de aanvraag? 60% Toegekend, 40% Afgewezen, 40% Aanvullende voorwaarde gevraagd

60% van de examencommissies kent de aanvraag van Ton direct toe. 40% van de examencommissies vraag om aanvullende informatie of aanvullende acties van de student, bijvoorbeeld een aanvullend gesprek van een trajectbegeleider, of het eerst regulier afleggen van het examen.

De instellingen die direct toekennen redeneren als volgt:
  • Ton heeft een medische verklaring getoond aan de studentendecaan.
  • De competentie samenwerken blijft in tact, maar op een andere manier getoetst (samenwerken in tweetal in plaats van in een grote groep).
  • De aanpassing vormt geen onevenredige belasting voor de opleiding of instelling.

De voorziening kan worden toegekend. Tip van handicap + studie

De eis van het overleggen van een ‘medische verklaring’ wordt door bijna alle hoger onderwijsinstellingen gehanteerd. Echter, met de komst van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (IVRPH) verschuift de focus van het medische model (waarbij wordt gekeken naar wat de student heeft, door middel van een diagnose) naar het sociale model (wat heeft de student nodig?). Om in te spelen op een steeds diverser wordende studentenpopulatie zal deze uitgangspositie uiteindelijk moeten worden losgelaten. Door aan de voorkant al te beschikken over alternatieven (zoals verschillende toetsvormen om dezelfde stof te toetsen), wordt de examinering flexibeler en komt meer tegemoet aan verschillende leerstijlen en persoonlijke omstandigheden van studenten.

Jan Willem Roodenberg van de Inspectie hoger onderwijs zegt hierover:

‘Wees helder in je besluit, motiveer het en stel de student tijdig in kennis. Kortom: zorg voor goed bestuur!’

Henri Ponds van de NVAO zegt hierover:

‘Het is geen wenselijke situatie dat examencommissies verschillende criteria hanteren. Studenten ervaren hierdoor willekeur.’


Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies