Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Verstrekte informatie - Ton

Verstrekte informatie - Ton
">

Is de verstrekte informatie toereikend? 60% Toereikend, 40% Niet toereikend

60% van de bevraagde examencommissies vond de beschikbare informatie toereikend, 40% vond de informatie niet toereikend. Zij gaven aan behoefte te hebben aan meer informatie, om de inhoudelijke discussie te kunnen voeren, bijvoorbeeld informatie over het proces in de les en wijze waarop het samenwerken bij Ton verliep en de wijze waarop dit begeleid is door de docent.


Tip van handicap en studie:

Let bij het behandelen van een aanvraag op of je de volgende vragen kan beantwoorden:
  1. Worden met de aanpassing dezelfde competenties getoetst als de oorspronkelijke toets (kwaliteitsborging)?
  2. Is de aanpassing doeltreffend (geschikt en noodzakelijk)?
  3. Vormt de aanpassing geen onevenredige belasting voor de instelling?
Indien je al deze vragen kunt beantwoorden, is de informatie in principe toereikend.

Jan Willem Roodenberg van de Inspectie hoger onderwijs zegt hierover:

‘Als je goed antwoord kunt geven op de drie vragen (doeltreffendheid, belastbaarheid instelling, competenties) dan moet je als examencommissie tot een besluit kunnen komen.’


 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies