Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Communicatie over het resultaat - Francien

Communicatie over het resultaat - Francien
">

Aan wie wordt het resultaat teruggekoppeld? 83% Student, 100% Studentendecaan, 17% Docent

Alle examencommissies informeren de studentendecaan over de uitslag van de aanvraag. De betreffende docent wordt door 17% van de examencommissies hierbij betrokken. Bij sommige examencommissies wordt deze al tijdens het besluitvormingsproces betrokken. In 83% van de gevallen wordt ook de student geïnformeerd door de examencommissie.


Tip van handicap + studie

Informeer in alle gevallen de student over het al dan niet toekennen van de voorziening. Motiveer ook het genomen besluit. Wanneer de docent wordt betrokken tijdens het besluitvormingsproces van de examencommissie, moet de examencommissie ervoor waken dat de docent invloed heeft op de uitkomst. Dit om gelijke gevallen gelijk te behandelen. Het moet niet van de betreffende docent afhangen – of deze bijvoorbeeld tijd heeft om een alternatieve toets te maken -  of een voorziening mogelijk is.

Jan Willem Roodenberg van de inspectie hoger onderwijs zegt hierover:

‘Wees helder in je besluit, motiveer het en stel de student tijdig in kennis. Kortom: zorg voor goed bestuur!’

Henri Ponds van de NVAO zeg:

‘Met de wet versterking besturing zijn de examencommissies sterker in positie gebracht. Zij hebben een belangrijke taak in het kader van kwaliteitsborging van toetsing, toetsontwikkeling, toetsafname en toetsevaluatie. Studeren met een functiebeperking is onderdeel van het beleid van examencommissies. Het is belangrijk dat zij ervoor zorgen hun kennis hierover te onderhouden en het beleid te blijven actualiseren. Het CVB van de instelling zou hierop toezicht moeten houden (PDCA) en acties nemen dat dit ook gebeurt.’


Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies