Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Resultaat van de aanvraag - Francien

Resultaat van de aanvraag - Francien
">

Wat is het resultaat van de aanvraag? 17% Toegekend, 83% Afgewezen, 83% Aanvullende informatie gevraagd

Geen van de examencommissies kent de aanvraag van Francien direct toe. 83% van de examencommissies wijst de aanvraag af. Redenen die hiervoor worden gegeven, zijn het ontbreken van voldoende informatie en het ontbreken van een deskundigenverklaring. Bij de overige 17% wordt de aanvraag niet direct afgewezen, maar gezocht naar oplossingen binnen de logistieke mogelijkheden. Ook wordt een alternatief genoemd, namelijk een mondelinge afname van het tentamen bij de eigen docent.

Een van de examencommissies wijst de aanvraag af en geeft de opleiding de opdracht om toetsen te digitaliseren en daarbij rekening te houden met de toegankelijkheid van tabellen/ grafieken. Op deze manier kunnen vergelijkbare problemen in de toekomst voorkomen worden.

Tip van handicap + studie

De eis van het overleggen van een ‘medische verklaring’ wordt door bijna alle hoger onderwijsinstellingen gehanteerd. Echter, met de komst van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (IVRPH) verschuift de focus van het medische model (waarbij wordt gekeken naar wat de student heeft, door middel van een diagnose) naar het sociale model (wat heeft de student nodig?). Om in te spelen op een steeds diverser wordende studentenpopulatie zal deze uitgangspositie uiteindelijk moeten worden losgelaten. Door aan de voorkant al te beschikken over alternatieven (zoals verschillende toetsvormen om dezelfde stof te toetsen), wordt de examinering flexibeler en komt meer tegemoet aan verschillende leerstijlen en persoonlijke omstandigheden van studenten.

Jan Willem Roodenberg van de inspectie hoger onderwijs zegt hierover:

‘De inspectie kijkt strikt genomen naar de vraag: Is het handelen conform wet en regelgeving (dus staat de WHW het toe).’

Henri Ponds van de NVAO zegt:

‘Bij de instellingstoets wordt gevraagd naar het beleid dat ten grondslag ligt aan het werken van examencommissies. Doorgevraagd wordt op hoe het beleid op een zelfde wijze ten uitvoer wordt gebracht bij diverse examencommissies binnen een instelling en hoe dit wordt gemonitord door de instelling zelf.’


 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies