Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Gehanteerde criteria - Francien

Gehanteerde criteria - Francien
">

Gehanteerde criteria: 67% Medische verklaring, 100% Belastbaarheid instelling, 67% Vereiste competentie/doel, 50% Doeltreffendheid aanpassing, 33% Overige

Alle examencommissies hanteren de belastbaarheid van de instelling als criterium in deze casus. Examencommissies geven aan dat de gevraagde aanpassing waarschijnlijk logistiek niet haalbaar is. Hierbij wordt met name gekeken of er een onafhankelijke student of medewerker kan worden gevonden die geen inhoudelijke kennis heeft van de te toetsen stof. Dit in verband met de fraudegevoeligheid van de gevraagde aanpassing. Daarnaast wordt betaalbaarheid (budget) ook genoemd: bij een te hoog kostenplaatje is het gevraagde te belastend voor veel instellingen.

Het gegeven dat de student geen medische verklaring heeft getoond en het waarborgen van de te toetsen competenties worden door 67% van de examencommissies als criteria gebruikt om te toetsen of de aanpassing kan worden toegestaan.
De 33% van de examencommissies die naar overige criteria kijken, vragen naar eerder gedane aanpassingen en het onderschrijven van de aanvraag door de studentendecaan.

Tip van handicap + studie

Beantwoord bij het behandelen van een aanvraag de volgende vragen:
  1. Worden met de aanpassing dezelfde competenties getoetst als de oorspronkelijke toets (kwaliteitsborging)?
  2. Is de aanpassing doeltreffend (geschikt en noodzakelijk)?
  3. Vormt de aanpassing geen onevenredige belasting voor de instelling?
De overige onderwerpen kunnen meegenomen worden in het gesprek tussen de student+ en de studentendecaan. Het zijn geen beoordelingscriteria.

Jan Willem Roodenberg van de inspectie hoger onderwijs zegt hierover:

‘De wet geeft ruimte aan examencommissies (dus eigen criteria toevoegen mag). Het is belangrijk je als examencommissie voortdurend de vragen te stellen ‘wat is wenselijk?’ en ‘hoe zou het beter kunnen?’.

Henri Ponds van de NVAO zegt:

‘Wanneer examencommissies onderling structureel met elkaar gesprekken zouden voeren over casuïstiek kunnen ze tot een meer vergelijkbare werkwijze komen. Dit kan de basis vormen voor het beleid of de aanpak die zij hanteren bij het behandelen van aanvragen voor voorzieningen of aangepaste toetsvormen voor studenten met een functiebeperking. Op deze manier ontstaat een meer gelijke behandeling, met meer gelijke uitkomsten. Er zijn hogescholen die hiermee al goede ervaringen hebben’


 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies