Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Verstrekte informatie - Francien

Verstrekte informatie - Francien
">

Is de verstrekte informatie toereikend? 0% Toereikend, 100% toereikend

Geen van de bevraagde examencommissies vond de beschikbare informatie toereikend. De aard van de gevraagde aanvullende informatie varieerde. Sommige examencommissies vragen de diagnose van Francien (‘is studente slechtziend?’, ‘Blind of slechtziend’, ‘medische verklaring zou handig zijn’), anderen willen een verklaring dat er iets is en dat aanpassingen gewenst zijn.


Tip van handicap en studie:

Opvallend is dat veel examencommissies vragen naar de diagnose van Francien om te bepalen of de aanpassing doeltreffend is. De doeltreffendheid mag echter ook een causaal verband tussen de studiebelemmering en de oplossing zijn. Een ‘medische verklaring’ zou dan aan moeten geven dat er iets waardoor de student belemmeringen ervaart, maar ‘wat’ er aan de hand is, is van ondergeschikt belang.

Let bij het behandelen van een aanvraag op of je de volgende vragen kan beantwoorden:
  1. Worden met de aanpassing dezelfde competenties getoetst als de oorspronkelijke toets (kwaliteitsborging)?
  2. Is de aanpassing doeltreffend (geschikt en noodzakelijk)?
  3. Vormt de aanpassing geen onevenredige belasting voor de instelling?
Indien je al deze vragen kunt beantwoorden, is de informatie in principe toereikend.


 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies