Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Communicatie over het resultaat - Frank

Communicatie over het resultaat - Frank
">

Aan wie wordt het resultaat teruggekoppeld? 86% Student, 86% Studentendecaan, 14% Docent

86% van de examencommissies informeert de studentendecaan over de uitslag van de aanvraag. De student krijgt ook in bijna alle gevallen bericht. Eén examencommissie stuurt de aanvraag terug naar de studentendecaan omdat de informatie ontoereikend is. Een andere examencommissie koppelt alleen terug aan de student, omdat deze toestemming moet geven voor het verder verspreiden van het resultaat.


Tip van handicap + studie

Informeer in alle gevallen de student over het al dan niet toekennen van de voorziening. De student is officieel de aanvrager van de aanpassing of voorziening. Motiveer ook het genomen besluit bij de terugkoppeling.
Het is belangrijk om te controleren of de voorziening ook daadwerkelijk in de praktijk wordt toegekend en ten uitvoer wordt gebracht. Het is hiervoor noodzakelijk dat vooraf duidelijk is wie verantwoordelijk is voor het realiseren van de aanpassing of voorziening.

Jan Willem Roodenberg van de Inspectie hoger onderwijs zegt hierover:

‘Een tip voor examencommissies zou zijn: wees helder in je besluit, motiveer het en stel de student tijdig in kennis. Kortom: zorg voor goed bestuur!’

Henri Ponds van de NVAO zegt:

‘Bij de instellingstoets wordt gevraagd naar het beleid dat ten grondslag ligt aan het werken van examencommissies. Doorgevraagd wordt op hoe het beleid op een zelfde wijze ten uitvoer wordt gebracht bij diverse examencommissies binnen een instelling en hoe dit wordt gemonitord door de instelling zelf.’


Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies