Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Gehanteerde criteria - Frank

Gehanteerde criteria - Frank
">

Gehanteerde criteria: 71% Medische verklaring, 0% Belastbaarheid instelling, 71% Vereiste competentie/doel, 43% Doeltreffendheid aanpassing, 29% Overige

Verschillende criteria spelen een rol bij de beoordeling van de aanvraag van Frank. 71% van de examencommissies kijkt naar de aanwezigheid van een ‘medische verklaring’. Als deze verklaring niet aanwezig is, wordt niet verder gekeken: de aanvraag wordt dan direct afgewezen.

Wel zegt één instelling hierover dat er alleen een verklaring nodig is waarin staat dat er omstandigheden zijn waardoor aanpassingen nodig zijn, een diagnose is niet vereist.

71% van de examencommissies kijkt eveneens naar de vereiste competentie en daarmee naar de vraag ‘worden met de aanpassing dezelfde competenties getoetst als de oorspronkelijke toets (kwaliteitsborging)?’ Wanneer er sprake zou zijn geweest van een (orthopedagogische) verklaring zou dit percentage waarschijnlijk hoger zijn geweest, aangezien een aantal instellingen heeft aangegeven niet verder te kijken of aan alle criteria is voldaan wanneer deze verklaring ontbreekt.

Bij de overige criteria valt op dat instellingen (29%) kijken naar wat Frank zelf al heeft gedaan aan zijn ‘taalzwak’ zijn: wat heeft hij gedaan om de belemmeringen die hij ondervindt te verminderen?

Tip van handicap + studie

Beantwoord bij het behandelen van een aanvraag de volgende vragen:
  1. Worden met de aanpassing dezelfde competenties getoetst als de oorspronkelijke toets (kwaliteitsborging)?
  2. Is de aanpassing doeltreffend (geschikt en noodzakelijk)?
  3. Vormt de aanpassing geen onevenredige belasting voor de instelling?
De overige onderwerpen kunnen meegenomen worden in het gesprek tussen de student+ en de studentendecaan. Het zijn geen beoordelingscriteria.

Jan Willem Roodenberg van de Inspectie hoger onderwijs zegt hierover:

‘De wet geeft ruimte aan examencommissies (dus eigen criteria toevoegen mag). Het is belangrijk je als examencommissie voortdurend de vragen te stellen ‘wat is wenselijk?’ en ‘hoe zou het beter kunnen?’.

Henri Ponds van de NVAO zegt:

‘Het is geen wenselijke situatie dat examencommissies verschillende criteria hanteren. Studenten ervaren hierdoor willekeur. Naast de drie wettelijke criteria kan het soms belangrijk zijn om voor een specifieke opleiding een criterium toe te voegen voor het beoordelen van een aanvraag voor aanpassing van toetsing of examinering. Het is belangrijk om hiervan niet te snel gebruik te maken, maar als het extra criterium gerechtvaardigd is, twijfel dan niet’.


 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies