Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Verstrekte informatie - Frank

Verstrekte informatie - Frank
">

Is de verstrekte informatie toereikend? 29% toereikend, 71% niet toereikend

29% van de bevraagde examencommissies vond de beschikbare informatie toereikend. 71% vond de informatie niet toereikend. Hoger onderwijsinstellingen die de informatie niet toereikend vonden, vroegen om een diverse soort aanvullende informatie, bijvoorbeeld meer informatie over de vooropleiding van Frank, de achtergrond van zijn ‘taalzwak’ zijn en hoe hij daar tot nu toe mee is omgegaan, waarom hij geen medische verklaring heeft, of hij al eerder een taaltoets heeft gemaakt en waarom het tijdens de rest van de opleiding niet nodig was om ondersteunende software te gebruiken.


Tip van handicap en studie:

Als we kijken naar de huidige praktijk moeten studenten middels een artsenverklaring/ dyslexieverklaring aantonen dat er sprake is van een functiebeperking, alvorens zij aanspraak kunnen maken op voorzieningen. Handicap + studie bepleit echter om niet meer volgens dit ‘medische’ model te kijken, maar volgens het ‘sociale’ model. Uitgaan van wat de student nodig heeft, in plaats van wat de student heeft. Dat betekent dus dat wanneer Frank problemen heeft met de toetsvorm door zijn belemmeringen (al dan niet zijnde dyslexie), er gekeken kan worden naar de mogelijkheid van een andere toetsvorm. Deze ‘shift’ in hoe er wordt gekeken naar ‘functiebeperking’ of ‘handicap’ vindt nu ook (langzaam) plaats in Nederland, o.a. door de invoering van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Hierbij wordt uitgegaan van het recht op inclusief onderwijs: uitgaan van diversiteit, dat iedereen op een andere manier leert en hierop inspelen, bijvoorbeeld door het aanbieden van verschillende toetsvormen.
 

Let bij het behandelen van een aanvraag op of je de volgende vragen kan beantwoorden:

  1. Worden met de aanpassing dezelfde competenties getoetst als de oorspronkelijke toets (kwaliteitsborging)?
  2. Is de aanpassing doeltreffend (geschikt en noodzakelijk)?
  3. Vormt de aanpassing geen onevenredige belasting voor de instelling?
Indien je al deze vragen kunt beantwoorden, is de informatie in principe toereikend.

Jan Willem Roodenberg van de Inspectie hoger onderwijs zegt hierover:

‘Als je goed antwoord kunt geven op de drie vragen (doeltreffendheid, belastbaarheid instelling, competenties) dan moet je als examencommissie tot een besluit kunnen komen.’


Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies