Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Communicatie over het resultaat - Eva

Communicatie over het resultaat - Eva
">

Resultaat van de aanvraag: 100% Afgewezen, 40% Toegekend, 40% Alternatief bieden

Geen van de examencommissies kent de aanvraag van Eva direct toe. 40% van de examencommissies vraagt om aanvullende informatie of biedt een alternatief in de vorm van bijvoorbeeld een faalangsttraining of presentatietraining. Bij blijvend falen, geven zij aan soms wel bereid te zijn alsnog een alternatief toe te kennen.


Tip van handicap + studie

Het is goed om studenten een training te bieden. Echter eerst meermalen falen voor een (regulier) tentamen kan de student+ demotiveren en kan soms zelfs leiden tot psychische klachten. Een traject van trainen en een alternatief kan ook parallel aan elkaar lopen.


Bij toekenning van een voorziening is het handig hier altijd een termijn aan te koppelen, bijvoorbeeld één blok of één jaar. Daarna kan geëvalueerd worden of de voorziening (nog steeds) doeltreffend is.

Jan Willem Roodenberg van de Inspectie hoger onderwijs zegt hierover:

‘De inspectie kijkt strikt genomen naar de vraag: Is het handelen conform wet en regelgeving (dus staat de WHW het toe).’

Henri Ponds van de NVAO zegt:

‘Bij de instellingstoets wordt gevraagd naar het beleid dat ten grondslag ligt aan het werken van examencommissies. Doorgevraagd wordt op hoe het beleid op een zelfde wijze ten uitvoer wordt gebracht bij diverse examencommissies binnen een instelling en hoe dit wordt gemonitord door de instelling zelf.’


 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies