Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Resultaat van de aanvraag - Eva

Resultaat van de aanvraag - Eva
">

Aan wie wordt het resultaat teruggekoppeld: 83% STudent, 100% Studentenscan, 17% Docent, 17% Overige

Alle examencommissies informeren de studentendecaan over de uitslag van de aanvraag. In de meeste gevallen krijgt ook de student bericht. De docent wordt wisselend in het proces van aanvraag betrokken. Soms heeft hij een rol bij de besluitvorming, in andere gevallen wordt hij achteraf geïnformeerd.


Tip van handicap + studie


Informeer in alle gevallen de student over het al dan niet toekennen van de voorziening. De student is officieel de aanvrager van de aanpassing of voorziening. Motiveer ook het genomen besluit bij de terugkoppeling.
Controleer of de voorziening ook daadwerkelijk in de praktijk wordt toegekend. Zijn de juiste ondersteunende diensten op de hoogte? Denk hierbij aan facilitaire dienst en de surveillanten bij een tentamen.

Jan Willem Roodenberg van de Inspectie hoger onderwijs zegt hierover:


‘Een tip voor examencommissies zou zijn: wees helder in je besluit, motiveer het en stel de student tijdig in kennis. Kortom: zorg voor goed bestuur!’

Henri Ponds van de NVAO zegt over kwaliteitsborging:


‘Met de wet versterking besturing zijn de examencommissies sterker in positie gebracht. Zij hebben een belangrijke taak in het kader van kwaliteitsborging van toetsing, toetsontwikkeling, toetsafname en toetsevaluatie. Studeren met een functiebeperking is onderdeel van het beleid van examencommissies. Het is belangrijk dat zij ervoor zorgen hun kennis hierover te onderhouden en het beleid te blijven actualiseren. Het CVB van de instelling zou hierop toezicht moeten houden (PDCA) en acties nemen dat dit ook gebeurt.’


 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies