Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Verstrekte informatie - Eva

Verstrekte informatie - Eva
">

Is de verstrekte infromatie toereikend? 60% toereikend en 40% niet toereikend

60% van de bevraagde examencommissies vonden de beschikbare informatie toereikend. 40% vond de informatie niet toereikend. Het gegeven dat er een deskundigenverklaring is, is voor de meeste examencommissies voldoende om verder te kijken. De examencommissies die de informatie niet toereikend vonden zouden graag een meer gedetailleerde beschrijving van de competentie ontvangen. Ook stellen zij vragen ten aanzien van de ‘veiligheid van de groep’ waarin de studente het tentamen moet afleggen.

Tip van handicap en studie:

Let bij het behandelen van een aanvraag op of je de volgende vragen kan beantwoorden:
  1. Worden met de aanpassing dezelfde competenties getoetst als de oorspronkelijke toets (kwaliteitsborging)?
  2. Is de aanpassing doeltreffend (geschikt en noodzakelijk)?
  3. Vormt de aanpassing geen onevenredige belasting voor de instelling?
Indien je al deze vragen kunt beantwoorden, is de informatie in principe toereikend.

Jan Willem Roodenberg van de Inspectie hoger onderwijs zegt hierover: ‘Als je goed antwoord kunt geven op de drie vragen (doeltreffendheid, belastbaarheid instelling, competenties), dan moet je als examencommissie tot een besluit kunnen komen.’

Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies