Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Werken bij de Rabobank

Werken bij de Rabobank
">
De Rabobank Groep is een internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag die actief is op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed. In Nederland ligt de nadruk op brede financiële dienstverlening, de internationale focus is vooral gericht op de food- en agribusiness.

logo Rabobank

Werken bij de Rabobank

De Rabobank Groep bestaat uit de lokale Rabobanken en de centrale organisatie Rabobank met een aantal gespecialiseerde dochterondernemingen. In totaal werken er bij de Rabobank Groep ongeveer 59.600 fte in 44 landen. Die wereldwijd circa 10 miljoen klanten bedienen.

De Rabobank wil zichtbaar en breed invulling geven aan onze maatschappelijke opdracht om mensen met een arbeidsbeperking in te zetten. Dit willen we doen door samen met anderen in het (lokale) werkgebied initiatieven te nemen om werkgelegenheid te creëren voor deze doelgroep, met leveranciers van facilitaire services afspraken te maken over de inzet van mensen met een arbeidsbeperking en als werkgever bij elke lokale bank en elke centrale eenheid minimaal 1 baan (van minimaal 25,5 uur) in te vullen door een medewerker die tot deze doelgroep behoort. Dit strategisch aandachtspunt is onderdeel van een meer omvattend diversiteitsbeleid, waarbij de Rabobank streeft naar een medewerkersbestand die een afspiegeling is van de Nederlandse maatschappij.

Jaarlijks ruim 150 stagiairs

Jaarlijks biedt de Rabobank plaats aan ruim 150 stagiairs. De variaties in type stages die er worden aangeboden zijn een meewerk-, onderzoeks- of afstudeerstage. De specifieke vereisten, duur en frequentie van de stage variëren, maar bij iedere opdracht wordt altijd getoetst op de twee kerncompetenties van de Rabobank. Namelijk Klantbelang centraal en Samenwerken. Van alle stages die de Rabobank jaarlijks aanbiedt streven wij ernaar om minimaal 10 stageplaatsen te reserveren voor studenten met een functiebeperking. Verdere details over stages en overige carrièremogelijkheden zijn te vinden op onze website www.raboworkx.nl/graduates. De specifieke stageopdrachten voor mensen met een functiebeperking staan op https://onbeperktaandeslag.nl/organisatie/rabobank.

Reageren?

Zie je een interessante vacature waarop je graag wil reageren? Wat fijn om te horen! Je kan via de bovenstaande links je interesse kenbaar te maken voor een specifieke stageopdracht.

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies