Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Zoeken en vinden van stage of werk

Zoeken en vinden van stage of werk
">
Een stage is voor studenten de uitgelezen kans werkervaring op te doen. Een passende stage- of werkplek is echter niet altijd makkelijk te vinden, zeker niet voor studenten met een functiebeperking. Op deze pagina staan een aantal tips voor het zoeken, vinden en behouden van een geschikte stage- of werkplek.

Sollicitatietraining

Sommige onderwijsinstellingen bieden sollicitatietrainingen aan. Check het trainingsaanbod van het studentenservicecentrum van de hogeschool of universiteit. Er zijn ook (commerciële) organisaties die sollicitatietrainingen voor studenten met een functiebeperking verzorgen.  

Stage- en werktips

Hieronder zijn een aantal tips te vinden die een student kan gebruiken bij de voorbereiding van zijn stage en het vinden van een geschikte werkplek.

Voorbereiding

Een stage levert nuttige en bruikbare ervaring op. Naast werkervaring krijgt de student een duidelijker beeld van zijn belastbaarheid. Deze inschatting komt ook goed van pas wanneer een student op zoek gaat naar werk. Hij of zij kan dan duidelijk bij de werkgever aangeven welke voorzieningen er nodig zijn en hoeveel werk hij aankan. Soms is het voor een student lastig om in te schatten wat hij wel en niet kan. Een needs assesment kan daarbij helpen.

Op zoek naar een stage

Studenten wordt aangeraden minstens een half jaar van tevoren met hun zoektocht naar een stageplek te starten. Het zoeken van een aangepaste stage kost vaak meer tijd.

Zoek uit en lees over:

 • De Wajong
 • Studiefinanciering bij vertraging 
 • Wet WIA
 • Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap en chronische ziekte 
 • De Brochure 'Ondersteuning bij scholing en studie' van UWV
 • Het OER (Onderwijs- en examenreglement) van de onderwijsinstelling 
 • Het studentenstatuut van de onderwijsinstelling 
 • De studiegids van de opleiding 
 • De LSVB (Landelijke Studenten Vakbond)

Zet op papier:

 • Een planning van de activiteiten tijdens de zoektocht en tijdens de stage;
 • Doelstellingen voor de stage;
 • Een inventarisatie van wat wel en niet kan (als richtlijn voor het stageadres en de student zelf).

Bespreek:

 • Wat de student, de mentor, de decaan en de stagecoördinator van elkaar verwachten. Zet deze afspraken op papier;
 • De mogelijkheid van een speciaal traject. Vraag hiervoor toestemming bij de examencommissie (let op de beslissingstermijn);
 • De mogelijkheid van een (afstudeer)fonds bij vertraging. De decaan of studieadviseur weet hier vaak meer over.

Verder:

 • Door een bijbaantje of bestuursfunctie leert een student veel over zijn belastbaarheid;
 • Ga na of er een studiemaatjesproject bestaat; 
 • Het opbouwen en onderhouden van een goed netwerk is belangrijk.

Tijdens de zoektocht naar een stage- of werkplek

Netwerk

Een goed netwerk vergroot de kansen aanzienlijk. Denk aan contacten als:

 • ontmoetingen tijdens colleges/werkgroepen
 • een bijbaan 
 • iemand uit de vrienden- en kennissenkring (of die van ouders). Bekenden gaan over het algemeen eerder akkoord met een aangepaste stage- of werkplek
 • familie
 • netwerkbijeenkomsten
 • digitale netwerken zoals LinkedIn

Overige connecties

Voor hulp bij het vinden van een stage- of werkplek, kan een student ook terecht bij:

 • het reïntegratie- of bemiddelingsbureau
 • een trajectbegeleider of –coördinator 
 • een (gast)docent 
 • een jobcoach

Handicap + studie heeft alvast een lijst opgesteld van bemiddelingsbureaus en organisaties die hulp kunnen bieden.

Studenten moeten tijdens hun zoektocht rekening houden met:
 • Bereikbaarheid en toegankelijkheid;
 • Een stage- of werkplek die niet exact is wat iemand zoekt. De gedroomde plek is soms geen optie, dus zoek breder; 
 • Veel afwijzingen. Geef in dat geval niet op; 
 • Een beperkt stage/vacature-aanbod. Het is zaak kritisch te blijven en een plek te vinden die goed past; 
 • De kracht van een goede sollicitatiebrief. Of je je beperking moet noemen is een afweging die je zelf moet maken. Wanneer je je beperking al benoemt in de sollicitatiebrief, kan een werkgever een bewuste keuze maken om je wel of niet uit te nodigen. Dan heb je de eerste hobbel al genomen! Maar wachten tot het eerste gesprek kan ook een goede strategie zijn.

Artikel met tips voor solliciteren met een arbeidsbeperking op CVster.nl 

Wanneer de stage- of werkplek is gevonden

Kennismaking

Studenten die een stageplek hebben gevonden, doen er goed aan om een  kennismakingsgesprek met hun stagebegeleider te voeren. Tijdens deze kennismaking kan de beperking worden besproken, bijvoorbeeld op welke manier de handicap van invloed is op het functioneren van de student. Het is ook slim om dit te bespreken met directe collega's. Het is belangrijk dat zij weten wat ze van de student kunnen verwachten en wat niet. Dit minimaliseert de kans op teleurstelling of frustratie.

Eigen initiatief

Belangrijk is dat de student eigen initiatief toont, meedenkt en zelf zoekt naar oplossingen voor de aanpassingen die nodig zijn. 
Bijvoorbeeld:

 • Gebruik van een eigen laptop
 • (Een deel van de tijd) thuis werken 
 • Een eigen tijdsindeling maken (bijvoorbeeld het inplannen van rustpauzes)
 • In overleg met een collega taken herverdelen 
 • Zelf grenzen aangeven, bijvoorbeeld met behulp van een needs assesment

Afspraken

Het is verstandig om afspraken tussen werkgever en student vast te leggen op papier (eventueel in een contract). Meestal kan een student wel uitleggen waarom hij bepaalde werkzaamheden niet kan doen, maar soms komt deze verzekering van pas. Studenten doen er ook goed aan hun hulpmiddelen te verzekeren.

Calamiteitenplan

Veel bedrijven hebben een calamiteitenplan waarin staat hoe er gehandeld moet worden in een noodsituatie. Zo'n calamiteitenplan is niet altijd ingesteld op mensen met een beperking. Het is dus handig om even na te gaan wat het calamiteitenplan voor een stagiair met een handicap betekent. Bespreek dit met de collega's die over de bedrijfshulpverlening (bhv) gaan.

Beeld van handicap

Niet iedereen weet hoe het is om een beperking te hebben. De werkgever of collega's kunnen daarom wel eens onbegrip tonen voor iemand met een handicap. Studenten die hiermee te maken krijgen, kunnen het beste het gesprek aangaan en uitleggen wat hun  handicap inhoudt en wat ze nodig hebben. 

Voor studenten met psychische klachten bestaat er een instrument dat helpt om afwegingen te maken over wat je wel en niet vertelt: Coral 2.0

Handicap is geen leerdoel

Stagelopen met een handicap kan heel zwaar zijn, maar de handicap op zich is geen leerdoel. De ervaring leert dat er veel naar iemands beperkingen wordt gekeken, vooral in het begin. Studenten moeten in dat geval proberen te focussen op leerdoelen die te maken hebben met professionele ontwikkeling.

Evaluatie

Tijdens tussentijdse evaluatiemomenten kunnen eventuele verschillen in verwachtingen worden besproken. In principe mag een handicap geen rol spelen bij de beoordeling. De student kan echter voor het bedrijf een eerste confrontatie zijn met een arbeidsgehandicapte werknemer. Die ervaring kan een positieve invloed hebben op het beleid van het bedrijf rond arbeidsgehandicapten.

Het is niet ongebruikelijk dat een goede stage uiteindelijk een vaste of tijdelijke baan oplevert. Studenten doen er daarom goed aan contact te houden met hun stageadres.

Meer weten? Het stagehandboek

Voor studenten, docenten en studie- en stagebegeleiders heeft handicap + studie het Stagehandboek ontwikkeld. Hierin staat meer informatie over stagelopen met een functiebeperking. Elke doelgroep (studenten, docenten / studiebegeleiders en het stagebedrijf) heeft een eigen hoofdstuk.
 

 

Downloads

PDF 0,72 Mb.

Nieuws

Nieuw E-magazine Samen voor meer Banen helpt werkgevers bij invulling Banenafspraak

23-06-2016
Inspirerende interviews, handige tools en praktische informatie zijn nu te vinden in het nieuwe digitale magazine ‘Samen voor meer banen.’ Dit magazine is door de aanjaagteams voor de Banenafspraak van overheid en marktsector gezamenlijk gemaakt. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ontving symbolisch het eerste exemplaar uit handen van Hans Spigt en Aart van der Gaag, ‘boegbeelden’ van de aanjaagteams om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen.
Lees verder over: Nieuw E-magazine Samen voor meer Banen helpt werkgevers bij invulling Banenafspraak >>
Overzicht nieuws >>
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies