Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Alternatief praktijkonderdeel bewegingsonderwijs Pabo

Alternatief praktijkonderdeel bewegingsonderwijs Pabo
">
Een eerstejaars student op de Pabo wil voor het onderdeel bewegingsonderwijs een verzoek doen aan de examencommissie voor een alternatieve opdracht/vorm of vrijstelling. Studente heeft fysieke belemmeringen (zit in een rolstoel). Verbaal is de student in staat lessen te geven, maar kan niet fysiek ingrijpen (dus kan geen lesgeven in verband met de veiligheid).

Hieronder worden verschillende oplossingen die door Pabo's zijn toegepast weergegeven:

  1. Bij deze hogeschool konden een aantal studenten het praktijkonderdeel bewegingsonderwijs niet doen door o.a. door ernstige rugklachten of andere fysieke beperkingen. Deze studenten volgden wel het theoretische gedeelte, moesten daar tentamens over afleggen.  De theorie moeten ze doen omdat ze op de hoogte moeten zijn van de motorische en sensorische ontwikkelingen van het (jonge) kind.Voor het praktijkgedeelte konden geen punten worden behaald. Dat tekort aan punten werd opgevuld door andere studiepunten. Bij het diploma werd wel vermeld dat de student niet bevoegd is voor het geven van bewegingsonderwijs. 

  2. De student in rolstoel volgt de lessen bewegingsonderwijs vanaf de zijlijn in de gymzaal (in elke les eigen vaardigheid komt ook vakdidactiek aan de orde) en waar mogelijk doet de student mee. De theorielessen moeten uiteraard ook worden gevolgd. De student doet verder alle theoretische toetsing – en eigen vaardigheid op aangepaste manier – voor de basismodules in pabo 1 en 2. Ook de stageopdrachten doet de student net als andere studenten (betreft slechts enkele lessen in pabo 1 en 2).

  3. Alternatief leergang bewegingsonderwijs (groep 3-8).
    Als het onderdeel 'leergang bewegingsonderwijs (groep 3-8)' in het curriculum zit en geen keuzevak is, krijgt de student een vervangende opdracht. Denk daarbij aan een onderzoekje om bijvoorbeeld het plein te verbeteren, een keuze voor een goede methode, leskaarten voor in de gymzaal over de verschillende methodes ontwikkelen. De student krijgt dan niet het certificaat van een blok van de leergang. 

 

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies