Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Opdelen scriptie

Opdelen scriptie
">
Een student (ADHD en dyslexie) had 3 keer een afstudeerperiode gedaan (per keer een halfjaar bij een bedrijf afstuderen met twee kansen om een scriptie in te leveren). Steeds werd de scriptie als onvoldoende beoordeeld.

Na een gesprek met zijn docentbegeleider en de studentendecaan, is er bij de examencommissie een verzoek ingediend voor een andere manier van toetsen dan een scriptie, omdat een scriptie voor hem niet haalbaar blijkt te zijn; het schrijven kost hem zoveel tijd dat hij het overzicht over de scriptie verliest. Student heeft gevraagd om een assessment als afronding van de afstudeeropdracht.

De examencommissie wilde instemmen met een aangepaste toetsvorm als de student een advies kon overleggen van een deskundige welke toetsvorm wel haalbaar voor hem was. De ingeschakelde deskundige adviseerde om de scriptie in delen op te splitsen en per deel te laten begeleiden en te laten beoordelen, waarbij elk onderdeel voldoende beoordeeld moest worden.

Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies