Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Studeren met een beperking

Studeren met een beperking
">
Studenten met een beperking kunnen tijdens hun studie belemmeringen ondervinden als gevolg van hun functiebeperking. handicap + studie biedt studenten, docenten, studieadviseurs en beleidsmedewerkers praktische tips en informatie over studeren met een functiebeperking zodat studenten minder gauw vastlopen en meer succes hebben tijdens hun studie.

Instroom

Jongeren met een beperking die een opleiding willen gaan volgen, krijgen te maken met studiekeuze, inschrijving, het vinden van een nieuwe woonruimte en de keuze voor studeren in het buitenland.  

Rechten en financiën

De rechten van studenten met een functiebeperking zijn vastgelegd in een aantal wetten. Zo kunnen deze studenten bijvoorbeeld recht hebben op extra studietijd en bepaalde hulpmiddelen. De meeste rechten zijn vastgelegd in de Wet Gelijke Behandeling.  

Onderwijsinstellingen


Een overzicht van alle hogescholen en universiteiten met contactgegevens en studentenoordeel.

Functiebeperkingen


Studenten met een functiebeperking kunnen tijdens hun studie nog wel eens wat drempels tegenkomen. Naast diverse studietips, heeft handicap + studie ook een aantal dossiers over functiebeperkingen, een Pijn- en Energiemeter en specifieke informatie over studeren met ASS.
 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies