Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Organisatie

Organisatie
">

Huub Dekkers
Huub Dekkers
Bestuurder

Het bestuur van handicap + studie bepaalt in overleg met de directeur het algemene beleid, houdt toezicht op het beheer van de organisatie en stelt de begroting en de jaarrekening op.

 Foto Marian de Groot
Marian de Groot
Directeur
+31(0)612509670
marian.degroot@handicap-studie.nl
LinkedIn Marian de GrootTwitter Marian de Groot

 Foto Judith Jansen
Judith Jansen
Senior consultant
+31(0)654675612
judith.jansen@handicap-studie.nl
LinkedIn Judith JansenTwitter Judith Jansen

 Foto Lex Jansen
Lex Jansen
Senior consultant
+31(0)654675632
lex.jansen@handicap-studie.nl 
LinkedIn Lex JansenTwitter Lex Jansen

Marjolein Büscher-Touwen
Marjolein Büscher-Touwen
Consultant
+31(0)622794051
marjolein.buscher@handicap-studie.nl
LinkenIn Marjolein Büscher-TouwenTwitter Lex Jansen

 
Linda Schlundt Bodien
Senior consultant
+31(0)6 51522144
LSchlundtBodien@cinop.nl 

           

Foto Evelien Westerbeek van Eerten            

Evelien Westerbeek van Eerten
Consultant
+31(0)613218079              evelien.westerbeekvaneerten@handicap-studie.nl
LinkedIn Evelien Westerbeek van EertenTwitter Evelien Westerbeek van Eerten


   Foto Tonnie van Opstal
Tonnie van Opstal
Projectmedewerker
+31(0)612368191
topstal@cinop.nl
LinkedIn Tonnie van Opstal

Foto Patricia Defesche
Patricia Defesche
Communicatieadviseur
+31(0)613646148
patricia.defesche@handicap-studie.nl
LinkedIn Patricia DefescheTwitter Patricia Defesche 
            

 


 

Adviesraad handicap + studie

Per 1 december 2012 heeft de stichting een Adviesraad. Deze adviseert handicap + studie over strategie en beleid en treedt op als ambassadeur in het hoger onderwijs. De Adviesraad bestaat uit:

  • De heer Huub Dekkers, bestuurder Expertisecentrum handicap + studie, CINOP
  • De heer Otwin van Dijk, burgemeester van Oude IJsselstreek, oud-Tweede Kamerlid voor de PvdA, voorzitter van de landelijke stuurgroep Alles Toegankelijk
  • De heer Frank van der Duyn Schouten, oud Rector Magnificus en lid College van Bestuur Vrije Universiteit Amsterdam
  • Mevrouw Marian de Groot, directeur Expertisecentrum handicap + studie
  • De heer Paul van Maanen, voorzitter CvB ROC Midden Nederland
  • De heer Jan-Willem Meinsma, lid CvB Hogeschool Windesheim
  • Mevrouw Kitty Oirbons, lid CvB ROC Rijn IJssel
  • De heer Paul van der Wijk, lid CvB Hanzehogeschool
  • De heer Paul Zevenbergen, lid Dagelijks Bestuur NVAO

Beschermvrouwe van de Stichting handicap + studie is HKH Prinses Laurentien.

Foto HKH Prinses Laurentien

 

Onderdeel Stichting CINOP

Expertisecentrum handicap + studie maakt onderdeel uit van Stichting CINOP, een kennis- en adviesorganisatie op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen. CINOP werkt nationaal en internationaal, zowel voor publieke als private partijen; met hart voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

CINOP bestaat uit verschillende werkeenheden met elk een eigen profiel. CINOP Advies en CINOP Global werken primair in de private markt. Andere werkeenheden zijn specifiek ingericht voor het uitvoeren van overheids- en subsidieprogramma’s. Met het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo), Erasmus+, het Nederlands Partnerschap Leven Lang leren (NP LLL) en Expertisecentrum handicap + studie als belangrijkste exponenten.

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies