Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Professionaliseringsaanbod

Professionaliseringsaanbod
">
Expertisecentrum handicap + studie heeft veel kennis in huis op het gebied van studeren met een functiebeperking. Ons professionaliseringsaanbod bestaat uit verschillende studiedagen, bijeenkomsten en workshops over allerlei onderwerpen. Zowel inhoudelijk op het gebied van verschillende functiebeperkingen alsook over verschillende thema’s.

Studentendecanen, docenten, examencommissieleden, medewerkers kwaliteitszorg en andere (onderwijs)professionals kunnen bij handicap + studie terecht voor verschillende    studiedagen. Hieronder staat kort aangegeven wat het aanbod inhoudt en voor welke doelgroep het interessant is.

Open aanbod

Voor het open aanbod kunt u zich via de agenda aanmelden. De kosten bedragen € 235,- per persoon per dagdeel en € 325,- per persoon voor een hele dag bij de inzet van één begeleider (btw-vrij).

Incompany

Al het aanbod kan ook incompany worden gegeven. We passen het aanbod aan  in overleg op de situatie en werken zo veel mogelijk met eigen casuïstiek van de onderwijsinstelling.
De kosten bedragen € 2000,- voor een dag en € 1450,- voor een dagdeel per groep (maximaal 15 deelnemers, één begeleider).

Naast het aanbod hieronder verzorgt handicap + studie ook korte workshops over diverse thema’s als studeren met psychische klachten, dyslexie en dyscalculie, effectief communiceren met studenten met ASS.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? U kunt contact opnemen met Judith Jansen, judith.jansen@handicap-studie.nl, 073-6800783. 

 

 Aanbod   Omschrijving  Doelgroep
     
Blended Learning (Online cursus)

Door deze online cursus krijgen docenten meer inzicht in de groep studenten+. Docenten ervaren hoe zij het onderwijs meer toegankelijk kunnen maken en leren wat ze als docent voor de individuele student kunnen betekenen: wat doe je zelf, wanneer verwijs je door en naar wie?

 Docenten
Basissessie studeren met een functiebeperking Aan bod komt waar studenten met een functiebeperking recht op hebben, wat hun belangrijkste belemmeringen zijn wat het onderwijs kan doen om hen te helpen. De professional kan na deze training tevens goed signaleren, ondersteunen en doorverwijzen. Docenten, startende studieloopbaanbegeleiders en andere professionals die zich bezighouden met de begeleiding van studenten.
Naar toegankelijk en inclusief onderwijs, tips voor docenten
Tijdens de studiedag wordt op praktische wijze ingegaan op hoe onderwijsprofessionals - specifiek docenten -  kunnen bijdragen aan inclusief en toegankelijk onderwijs.  De studiedag is gericht op docenten in het hoger onderwijs, maar kan ook relevant zijn voor hoofden van een vakgroep, examencommissies en andere functionarissen die zich bezig houden met toegankelijk en inclusief onderwijs.

Studeren met autisme (ASS) en
AD(H)D

Tijdens de studiedag krijgen de deelnemers theoretische kennis over ASS en wordt er uitgebreid ingegaan op informatieverwerking. Daarnaast worden belemmeringen en succesfactoren behandeld die kunnen bijdragen aan succesvol studeren. Studieloopbaanbegeleiders, studieadviseurs, docenten en andere professionals die zich bezighouden met de begeleiding van studenten.
Studeren met dyslexie en dyscalculie

Tijdens de studiedag doe je kennis op over dyslexie en dyscalculie: wat is het, wat doet het, hoe worden studenten met dyslexie of dyscalculie belemmert in hun studie en wat kun je als professional voor doen om het onderwijs toegankelijker te maken?

Docenten, studieloopbaanbegeleiders, studieadviseurs, contactpersonen studeren met een functiebeperking en andere professionals die nog weinig kennis hebben over studeren met dyslexie en/of dyscalculie.
Toetsing en examinering voor studenten met een functiebeperking

Tijdens deze studiedag komen de mogelijkheden op het gebied van aangepaste toetsing aan bod. Ook wordt ingegaan op de behandeling van aanvragen voor alternatieve toetsing en rechten en plichten van de student zelf.

Leden van examencommissies, docenten, studentendecanen en andere functionarissen die zich bezighouden met toetsontwikkeling en - aanpassing.

Verdiepende bijeenkomst begeleiden van studenten met psychische klachten

 Deelnemers krijgen kennis en vaardigheden aangereikt over de begeleiding/ondersteuning van studenten met psychische problemen in het hoger onderwijs. Ervaren studieloopbaanbegeleiders, studentendecanen en studieadviseurs.
Waarborgen kwaliteit van beleid studeren met een functiebeperking Tijdens de studiedag komt onder andere aan bod hoe het instellingsbeleid kan worden opgezet/aangescherpt en structureel kan worden geëvalueerd. Beleidsmedewerkers, studentendecanen, coördinatoren studenten met een functiebeperking of vergelijkbare functies.
 

Nieuws

HvA blij met workshop over toegankelijk onderwijs

04-06-2018
Expertisecentrum handicap + studie verzorgde op 15 mei jl. een workshop voor docenten over toegankelijk en inclusief onderwijs. Michelle Willems - programmacoördinator bij de Tweedegraads lerarenopleiding Engels van de Hogeschool van Amsterdam - is positief: "Deze workshop heeft ons een stap verder gebracht in ons denken en in hoe we de ondersteuning aan studenten kunnen verbeteren."
Lees verder over: HvA blij met workshop over toegankelijk onderwijs >>
Overzicht nieuws >>
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies