Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Vraag naar functiebeperking in Studielink: de aanpak bij TU Delft

Vraag naar functiebeperking in Studielink: de aanpak bij TU Delft
">
De meeste onderwijsinstellingen hebben in StudieLink inmiddels wel een vraag opgenomen over studeren met een functiebeperking. Er is echter een grote variatie in vraagstelling en vooral ook in het traject dat volgt op het geplaatste ‘vinkje’. In het kader van goed voorbeeld doet goed volgt hier een beschrijving van hoe de TU Delft het aanpakt.
De student kan via studielink aangeven welke functiebeperking hij heeft: ASS, AD(H)D, dyslexie en overige.
Vervolgens kan de student aangeven of hij een intakegesprek wil en of hij ermee akkoord gaat dat deze informatie naar de studieadviseur wordt doorgestuurd.

De groep met ASS wordt sowieso uitgenodigd voor een intakegesprek (met studieadviseur en studentendecaan).

De groep ADHD is nu zo groot geworden dat een intakegesprek niet meer te regelen is. Het is aan de faculteit om deze groep zelf voor te lichten.

De groep dyslexie wordt via een e-mail geïnformeerd over de voorzieningen. Extra toetstijd kunnen ze aanvragen door een scan van hun dyslexieverklaring te mailen naar de studentendecanen. De  toekenning van extra toetstijd wordt geregistreerd in Osiris. De student ontvangt dan via Osiris een email die als verklaring voor extra toetstijd dient.

De groep ‘overige’ (o.a. slechtzienden, slechthorenden, motorische problemen etc.) wordt ook voor een intakegesprek uitgenodigd.

Behoefte aan meer informatie? Neem contact op met Suze-Anne van Geffen, s.a.vangeffen@tudelft.nl.

 

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies