Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Toetsing en examinering

Toetsing en examinering
">
Soms zijn bepaalde toetsvormen voor studenten met een functiebeperking niet geschikt: bijvoorbeeld een dove student die geen luistertoets kan maken. Alternatieve routes zijn dan geboden. De uitdaging voor instellingen ligt in het bieden van alternatieven waarbij de student aan dezelfde eindkwalificaties voldoet.

Campagne Toegankelijk Toetsen: ruimer denken, kan, mag en moet!

Expertisecentrum handicap + studie/CINOP is in 2018 gestart met een campagne Toegankelijk Toetsen. Waarom? Omdat veel studenten met een functiebeperking onnodige belemmeringen ervaren bij toetsing en examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm of de omstandigheden waaronder getoetst wordt.

Netwerk Toegankelijk Toetsen

Er zijn veel mogelijkheden die de toegankelijkheid van toetsing vergroten, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de kwaliteit en de eindtermen van de opleiding. Daar gaat het netwerk zich in verdiepen.

Voorbeelden alternatieve toetsing

Veel ho-instellingen hebben een aantal voorzieningen reeds gestandaardiseerd, zoals extra tijd of het aanbieden van grote letters. Er zijn echter nog meer mogelijkheden om toetsing en examinering toegankelijk te maken. Hier vindt u voorbeelden van alternatieve toetsing en tips. 

Voorbeelden beoordeling aanvragen door examencommissies

Handicap + studie legde vier voorbeelden van aanvragen om aanpassingen bij toetsing en examinering voor aan examencommissies in het ho. Zo ontstaat er een beeld over hoe examencommissies aanvragen behandelen en hoe ze tot een besluit komen. Handicap + studie, de inspectie en de NVAO geven tips!

Planmatig werken

Om examencommissies te ondersteunen heeft Expertisecentrum handicap + studie in samenwerking met vertegenwoordigers van hogescholen en universiteiten een voorbeelddocument voor jaarverslagen van examencommissies opgesteld. Het is een hulpmiddel voor examencommissies om planmatig te werken aan de toegankelijkheid van toetsing en examinering. 

 cartoon Martin Reekers de lat ligt hoog

 © Martin Reekers

 

Nieuws

Handreiking voor verdere verbetering van toetsing in hoger onderwijs

17-03-2016
De Inspectie van het Onderwijs heeft een rapport opgesteld waarmee zij hogescholen en universiteiten wil stimuleren de kwaliteit van toetsing te verbeteren. Dit rapport werd toegelicht tijdens de VSNU-conferentie ‘Versterking examencommissies’ op 9 maart 2016. Lex Jansen verzorgde daar namens handicap + studie een workshop over toetsing van studenten met een functiebeperking, onder de titel: Een voldoende halen, of laten zien wat je kan?
Lees verder over: Handreiking voor verdere verbetering van toetsing in hoger onderwijs >>
Overzicht nieuws >>

Verantwoordelijkheid student bij aanvragen aanpassingen

03-08-2015
Wanneer een student vraagt om aanpassingen, is het aan de instelling om dit zo goed mogelijk te faciliteren. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in de wet. De vraag rijst wat dit voor de verhouding tussen de instelling en de student betekent. Heeft de student nog een eigen verantwoordelijkheid in het proces?
Lees verder over: Verantwoordelijkheid student bij aanvragen aanpassingen >>
Overzicht nieuws >>

Alternatieve toetsing onder de loep: spelling

19-05-2015
Voor studenten met een functiebeperking is het soms lastig een regulier tentamen te maken of stage te lopen, als gevolg van belemmeringen door een functiebeperking. Aanpassingen, zoals een flexibeler programma of alternatieve toets, kunnen hierbij als oplossing dienen. Maar mag dit wel en zo ja, hoe ziet dit er dan uit? handicap + studie verzamelt voorbeelden en legt ze onder de loep.
Lees verder over: Alternatieve toetsing onder de loep: spelling >>
Overzicht nieuws >>
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies