Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Spellingstoets

Spellingstoets
">
Paulien van der Helm, docent en dyslexiespecialist bij de Hogeschool Windesheim, voorzag handicap + studie van tips en alternatieven voor de spellingstoets.

Voor sommige studenten met dyslexie is deze spellingtoets, die in veel opleidingen behaald moet worden, namelijk een enorm struikelblok.

Aanpassingen die volgens Paulien goed kunnen helpen

  • Een extra kans;
  • De taaltoets opdelen in 2 of 3 aparte onderdelen, die op verschillende tijdstippen getoetst worden;
  • Voorleessoftware laten zeggen wat er in de zin staat (de student moet bij zo’n zin aangeven of hij goed of fout is);
  • Een onderdeel waarin de student fouten moet opsporen, schrappen en vervangen door meer andere opgaven;
  • Een schema voor de werkwoordspelling bij het tentamen laten gebruiken.

Alternatief voor de spellingstoets

Een voorbeeld van alternatieve toetsing die Windesheim heeft toegepast voor een studente met dyslexie, die de opleiding LVO Gezondheid & Welzijn volgde: 'De studente kreeg een schrijfopdracht, passend bij wat er in het latere beroep van haar gevraagd wordt, waarbij het gebruik van alle hulpmiddelen die je maar kunt verzinnen is toegestaan (spellingcontrole, google, websites, spraakherkenning, woordenboeken, etc.). In het latere beroep kun je immers ook gewoon gebruik maken van hulpmiddelen. Als deze student kan laten zien dat ze op deze manier goed genoeg spelt, is dat goed.'

Volgens Paulien kan deze alternatieve toetsvorm goed worden uitgevoerd door de docent: De docent Nederlands heeft een opdracht geformuleerd en een toetsmatrijs gemaakt. 

tekst van Loesje

Op de vraag of de instelling als gevolg hiervan mogelijk wordt overspoeld door dit soort aanvragen, antwoordt Van der Helm dat dit niet het geval is. Ze geeft aan dat studenten niet zomaar voor een alternatieve toets in aanmerking komen, maar eerst aan een aantal voorwaarden moeten voldoen: 'De student moet alle andere vakken hebben behaald en begeleiding gehad hebben van mij. Er is een protocol opgesteld, waarin dit soort afspraken vermeld staan.'

Kwaliteitsborging bij alternatieve toetsing

Paulien benadrukt dat instellingen volgens haar meer zouden moeten kijken naar het doel van de opleiding: 'We willen een goede professional afleveren die een goed stuk kan schrijven. Hoe diegene tot dat goede stuk komt, is niet relevant. Parate kennis over hoe je bijvoorbeeld ‘ zee-egel’ schrijft, is dan ook niet belangrijk voor veruit de meeste opleidingen, de spellingcontrole lost dit immers wel voor je op.'

De vraag waar veel instellingen mee zitten bij alternatieve toetsing, is of de kwaliteit kan worden geborgd. Hoe denkt Windesheim hierover?

'Spelling Nederlands valt onder de HBO-competenties, maar nergens staat dat je dit zou moeten toetsen door meerkeuzevragen over d’s en t’s, aldus Paulien. Een alternatief in bovengenoemde vorm is daarom een prima optie.’ Hierbij plaatst ze wel een kanttekening: 'Als in het profiel van de opleiding staat dat het voor het beroep belangrijk is om spelling goed te beheersen als parate kennis, is een spellingtoets wel relevant (denk aan PABO en LVO Nederlands).' 

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies