Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Informatievoorziening en voorlichting

Informatievoorziening en voorlichting
">
Een goede inhoudelijke voorlichting en informatievoorziening aan studenten is cruciaal voor het vormen van een duidelijk beeld van de opleiding, zodat zij een verantwoorde studiekeuze kunnen maken.

Checklist informatievoorziening

Wat is de stand van zaken van de informatievoorziening en voorlichting aan studenten met een functiebeperking? Aan de hand van deze checklist kunt u zien waar u als onderwijsinstelling staat en welke onderdelen kunnen worden verbeterd.

Instroom

Op deze pagina kunt u meer lezen over tips hoe studenten te vragen naar hun functiebeperking in studielink, informatie over de studiekeuzecheck en het intakegesprek.

Studeren in het buitenland

Hier vindt u meer informatie over zaken die studenten met een functiebeperking moeten regelen als zij (een deel van) hun studie of stage in het buitenland willen volgen.

Overzicht onderwijsinstellingen

Hier kunt u per instelling informatie vinden over aanwezige voorzieningen, contactgegevens en de tevredenheid van studenten. Onderwijsinstellingen hebben een inlogcode waarmee ze zelf hun gegevens kunnen aanpassen. 

Video's studeren met een functiebeperking

Hier kunt u video's bekijken die gaan over studenten met een functiebeperking: waar ze belemmeringen ondervinden en wat ze nodig hebben om succesvol te kunnen studeren.  

Cartoons

Hier vindt u een aantal cartoons die gebruikt kunnen worden in de voorlichting. Deze kwamen tot stand via een cartoonwedstijd in het kader van het 70-jarig jubileum van handicap + studie. 

Stappen naar communicatieplan

Op deze pagina vindt u een plan dat medewerkers in 7 stappen naar een communicatieplan leidt om de informatie voor studenten met een functiebeperking te verbeteren.

 

Nieuws

Informatievoorziening laaggewaardeerd door studenten+

29-08-2016
Studenten met een functiebeperking waarderen de informatievoorziening en voorlichting door de instellingen voor hoger onderwijs nog altijd laag. Dit blijkt uit de Nationale Studenten Enquête. Net als eerder zijn de studenten+ dit jaar zeer kritisch over de informatievoorziening en voorlichting door de instellingen.
Lees verder over: Informatievoorziening laaggewaardeerd door studenten+ >>
Overzicht nieuws >>

Groeiend aantal studenten met een functiebeperking. Voorlichting over voorzieningen schiet nog vaak tekort

16-10-2015
Het aandeel studenten met een functiebeperking neemt toe. In vijf jaar tijd steeg het in het hoger onderwijs van 6,5 tot 9,4 procent. De opvang, begeleiding en facilitering van deze groep gaat maar mondjesmaat vooruit en dat geldt bovendien alleen voor het hbo. Op de universiteiten lijkt het strenger geworden studieregime zijn tol te eisen. Dat staat in de Gebruikerstoets Studeren met een Handicap 2015, een jaarlijks onderzoeksrapport dat vandaag is verschenen.
Lees verder over: Groeiend aantal studenten met een functiebeperking. Voorlichting over voorzieningen schiet nog vaak tekort >>
Overzicht nieuws >>
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies