Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Deadlines en toelating

Deadlines en toelating
">
Bij inschrijving moeten studenten letten op nieuwe deadlines en toelatingseisen. Voor studenten is het belangrijk om zich daarom zo vroeg mogelijk te oriënteren en in te schrijven voor de opleiding van hun keuze.

Deadlines

Sinds 2014 is de deadline van aanmelden voor alle studies op het hbo en wo, die geen numerus fixus hanteren, gesteld op 1 mei. Bij tijdige aanmelding kan de student na 1 mei nog wisselen naar een andere niet-numerus fixus opleiding en is hij of zij nog steeds toelaatbaar voor de opleiding van de tweede keuze.
Het is verstandig om zich zo vroeg mogelijk aan te melden bij Studielink. Blijkt de gekozen studie dan toch niet  te passen, dan heeft de student nog voldoende tijd om zich te heroriënteren. Als de student zich na 1 mei aanmeldt, mag de onderwijsinstelling de student weigeren. Hoe en of dit gebeurt zal per onderwijsinstelling en opleiding afhangen.

Deadlines aanmelden hbo en wo studie

  • Niet numerus-fixus opleiding: 1 mei.
  • Numerus-fixus opleiding, aanmelden tot en met schooljaar 2016-2017: 15 mei.
  • Numerus fixus opleiding, aanmelden vanaf schooljaar 2017-2018: 15 januari.
  • Opleiding met aanvullende selectie: wisselende deadlines, verschilt per opleiding en instelling.

Toelating: vooropleiding

Om te mogen starten aan een hbo-opleiding moet de student beschikken over een havo of vwo diploma met in sommige gevallen een specifiek vakkenpakket. Tot voorkort  waren  studenten met een mbodiploma  niveau 4 ook toelaatbaar voor een hbo opleiding. Sinds kort is dit beleid aangescherpt  en kan het zijn dat sommige mbo studenten een aanvullende toets moeten doen om aan te tonen dat ze het hbo niveau aankunnen.

Om te mogen starten aan een universitaire bachelor moet de student beschikken over een vwo diploma met in sommige gevallen een specifiek vakkenpakket. Tot voorkort werden studenten die hun eerste jaar van een  hbo-studie hadden afgerond bij veel universitaire bachelors toegelaten. Ook dit beleid is sinds kort aangescherpt. Het verschilt nu erg per opleiding en per onderwijsinstelling of deze studenten mogen starten aan een universitaire bachelor.

Om te worden toegelaten tot een universitaire master dient de student een aansluitende universitaire bachelor te hebben afgerond. Welke dit zijn verschilt uiteraard per opleiding. In sommige gevallen wordt aanvullende selectie gehanteerd, zoals het schrijven van een motivatiebrief of het gemiddelde cijfer dat de student behaalde binnen de bachelor.

Een beperkt aantal masteropleidingen biedt een pre-master aan voor afgestudeerde hbo studenten. Deze studenten kunnen dan in een jaar hun kennis bijspijkeren om het jaar daarop aan de master te beginnen. Dit geldt vaak  alleen voor academische masters, niet voor onderzoeksmasters.

Toelating: numerus fixus

Er zijn twee type opleidingen waar een student aan meer eisen moet voldoen dan alleen het benodigde havo of vwo diploma. Dit zijn opleidingen met een numerus fixus en opleidingen die aanvullende selectie toepassen.  

Opleidingen met een numerus fixus hebben een beperkt aantal opleidingsplaatsen dat per jaar wordt vastgesteld. Redenen hiervoor kunnen zijn dat de opleiding meer studenten niet aan kan of dat er wordt verwacht dat er maar een beperkt aantal afgestudeerden in het toekomstige werkveld nodig zijn. Op de website van de onderwijsinstelling kan vaak een overzicht worden gevonden van de betreffende opleidingen en hier staat, als het goed is, duidelijk bij elke opleiding vermeld of er sprake is van een numerus fixus. Bekende opleidingen met een numerus fixus zijn bijvoorbeeld Geneeskunde aan de universiteit of Verloskunde in  het hbo.

De deadline voor aanmelding van een numerus fixus opleiding is 15 mei. De student kan zich echter beter voor 1 mei aanmelden. Mocht hij of zij immers niet aan de numerus fixus opleiding mogen beginnen dan  kan de student j zich altijd nog aanmelden voor een niet-numerus fixus opleiding.
Per jaar mag de student zich voor 1 numerus-fixus opleiding aanmelden, met een maximum van 3 keer in de opeenvolgende jaren (of jaren ertussen).

De selectie voor de numerus fixus opleiding gaat via decentrale selectie of via centrale loting. Bij decentrale selectie selecteert de onderwijsinstelling zelf de studenten op basis van bijvoorbeeld motivatie, cijfers van de middelbare school of door middel van het maken van een proeftentamen.

De centrale loting wordt door DUO uitgevoerd. Dit is een gewogen loting: studenten met een gemiddelde van een 7,5 als cijfer op de middelbare school, hebben meer kans dan studenten die gemiddeld een 6 staan. Als studenten een 8 gemiddeld staan, zijn ze sowieso toegelaten tot de betreffende opleiding (indien ze beschikken over het juiste vakkenpakket). Bij sommige opleidingen vullen ze de helft van de opleiding met studenten via decentrale selectie en de helft met centrale loting. Is een student niet aangenomen via decentrale selectie dan mag hij vaak nog wel een keer mee loten. 

Voor meer informatie, zie de website van de Rijksoverheid.

Toelating: afschaffing centrale loting

De tendens is dat er nu al steeds meer gewerkt wordt met decentrale selectie en steeds minder met centrale loting. Vanaf studiejaar 2017-2018 wordt de centrale loting helemaal afgeschaft. De gedachte hierbij is  dat eindcijfers alleen te weinig zeggen over het succes dat de student zal hebben in de studie en in het toekomstige beroep. Een student met een gemiddelde van een 8 hoeft bijvoorbeeld niet per definitie een goede arts te worden.

De onderwijsinstelling mag zelf gaan bepalen hoe de selectieprocedure eruit ziet en waar op wordt getoetst. Wel is vastgesteld dat er op minimaal twee verschillende aspecten wordt getoetst, bijvoorbeeld motivatie en het gemiddelde cijfer op het VO. De onderwijsinstelling moet hier transparant over zijn.

Vanaf 2017 mag een student zich in één jaar bij maximaal twee numerus-fixus opleidingen aanmelden en meedoen aan de selectie. Het blijft zo dat de student zich maximaal drie keer mag aanmelden voor een numerus fixus opleiding. Zo mag Stefan uit het voorgaande voorbeeld zich in 2017 voor psychologie in Leiden en Utrecht aanmelden, en het jaar daarop nog één keer in Utrecht. Dit geldt niet voor de opleidingen Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde. Omdat er zich zoveel studenten aanmelden voor deze studies mag elke student maar bij één van deze opleidingen bij één instelling per jaar meedoen aan de selectieprocedure. Wel mag hij nog steeds in totaal drie keer meedoen in verschillende jaren. De student kan zich wel aanmelden voor bijvoorbeeld Fysiotherapie en een andere numerus-fixus opleiding zoals Psychologie.

De deadline van aanmelden voor de numerus-fixus opleiding  wordt vanaf 2017 15 januari. Uiterlijk 15 april moet de student de uitslag hebben van de selectieprocedure zodat hij of zij zich voor 1 mei nog eventueel kan aanmelden voor een andere (niet-numerus fixus) opleiding.

Meer informatie vindt u op http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/08/30/centrale-loting-afgeschaft.html , waar u ook de kamerbrief van de minister kunt downloaden.

Toelating: aanvullende selectie

Een beperkt aantal bacheloropleidingen hanteert geen numerus fixus, maar aanvullende selectie. Voor deze opleidingen dient de student over vaardigheden te beschikken die niet of nauwelijks ontwikkeld of getoetst worden op de middelbare school en waar de hogeschool of universiteit dus geen inzicht in heeft. Voor de instelling is het belangrijk tevoren deze vaardigheden te testen, omdat een student daaraan moet kunnen voldoen om de opleiding succesvol af te ronden én succesvol te kunnen zijn in het werkveld..

Voorbeelden van deze opleidingen zijn opleidingen aan de hogescholen voor de kunsten, zoals opleidingen tot acteur, danser, filmmaker of zanger. Voor veel van deze opleidingen worden maar 10-20 studenten per jaar aangenomen, terwijl er zich soms wel 500 aankomende studenten voor aanmelden. Maar ook opleidingen binnen de sport hanteren soms aanvullende selectie. Door middel van een auditie, vaak bestaande uit meerdere selectiemomenten, moet de student aantonen dat hij over de benodigde vaardigheden beschikt. De onderwijsinstelling geeft van tevoren aan wat de student moet voorbereiden.

Er is géén landelijke deadline voor opleidingen met aanvullende selectie. De student moet dus goed opletten dat hij op de hoogte is van de deadline en zich op tijd aanmeldt. Vaak zijn deze deadlines vrij vroeg in het jaar.

Meer informatie over bovenstaande onderwerpen is te vinden op https://www.startstuderen.nl/

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies