Handicap + studie wordt Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO)

Handicap + studie wordt Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO)
">
Vanaf 1 november verandert de naam van Expertisecentrum handicap + studie, onderdeel van CINOP, naar Expertisecentrum inclusief onderwijs: ECIO. Deze naam past beter bij onze bredere scope: onderwijs zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen.
 
 

Inclusief onderwijs

Expertisecentrum handicap + studie richt zich van oudsher op studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs. Eind 2018 werden we ook aanspreekpunt voor studentenwelzijn in bredere zin. Naast studeren met een functiebeperking, chronische ziekte of psychische klachten richten we ons nu ook op het beleid binnen onderwijsinstellingen voor studenten met andere ondersteuningsvragen. Zoals hulp bij belemmeringen als gevolg van zwangerschap en jong ouderschap, gendertransitie en bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. Daarnaast adviseren en helpen we onderwijsinstellingen bij ondersteuningsvragen en ervaren belemmeringen rondom bijvoorbeeld toegankelijkheid, informatievoorziening en het sociale klimaat. Allemaal factoren die van invloed zijn op het welzijn van studenten.
 
 

Voor universiteiten, hogescholen en het mbo

ECIO streeft naar inclusief onderwijs waaraan zoveel mogelijk verschillende studenten kunnen meedoen. Onderwijs dat ontworpen is op basis van de behoefte van de student. ECIO ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo, zodat ook studenten met een extra ondersteuningsvraag de opleiding van hun keuze succesvol kunnen doorlopen en afronden. En zich door onderwijs kunnen ontwikkelen tot wie ze willen zijn. Daarmee hebben zij meer kans om door te stromen naar een positie op de arbeidsmarkt die bij hen past.


Jarenlange expertise

Met onze jarenlange expertise en ervaring helpen we onderwijsorganisaties om optimale deelname aan het onderwijs en toetreding tot de arbeidsmarkt mogelijk te maken.
 

Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. - Albert Einstein

Financiering

We werken voor het hoger onderwijs met financiering vanuit het ministerie van OCW. Daarnaast voeren we opdrachten uit voor afzonderlijke instellingen in ho en mbo.

Opgefriste look

We hebben ook onze huisstijl vernieuwd. Met deze nieuwe, frisse look gaan we onze bredere dienstverlening de komende periode uitgebreid onder de aandacht brengen. Samen met onderwijsinstellingen willen we meer bewustzijn creëren over het belang van inclusief onderwijs, voor gelijke kansen en voor het doorbreken van taboes. Zodat iedereen kan leren. Zonder belemmeringen.
 

Leren zonder belemmering

ECIO is onderdeel van CINOP. CINOP realiseert oplossingen voor complexe vraagstukken in onderwijs en arbeidsmarkt. Oplossingen met impact. ECIO draagt bij aan leren met impact doordat we met onze expertise en ervaring onderwijsorganisaties in staat stellen optimale deelname aan onderwijs en arbeidsmarkt mogelijk te maken. Voor iedereen. Zonder belemmeringen.
 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies