Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Begeleiding door opleiding en bedrijf

Begeleiding door opleiding en bedrijf
">
Een stage is vaak een spannende periode. Studenten komen in een geheel nieuwe omgeving, met nieuwe mensen en nieuwe werkzaamheden. Ze zijn vaak zeer gemotiveerd en willen zich extra bewijzen. Daardoor gaan ze soms over hun grenzen heen en durven niet op tijd om hulp te vragen. Een goede begeleiding vanuit de opleiding en het stagebedrijf is daarom belangrijk.

Begeleiding vanuit de opleiding

Een stageperiode kan voor een student nogal hectisch zijn. Het is daarom goed om vooraf duidelijke afspraken te maken over de begeleiding. Hoe vaak en op welke manier wordt bijvoorbeeld de voortgang besproken? Een student kan behoefte hebben aan een wekelijks mail- of belcontact maar ook genoeg hebben aan één keer per maand. Bij veel opleidingen wordt de stagebegeleider geacht de student op de stageplek te bezoeken. Maak ook hier duidelijke afspraken over (hoe vaak, wanneer, wat wordt er besproken) en leg deze vast in het stagecontract.

Voordat de stage begint is het sowieso slim als de stagebegeleider van de opleiding en de mentor van het stagebedrijf kennis met elkaar maken. Dit kan de communicatie tijdens de stage vergemakkelijken.

Begeleiding vanuit het bedrijf

Ook hier is het weer goed om duidelijke afspraken te maken over de begeleiding en de wederzijdse verwachtingen en deze vast te leggen in het stagecontract. Leg hierin ook vast hoe vaak er evaluatiegesprekken zijn.
Wees als stagebedrijf in ieder geval eerlijk over de mogelijkheden. Is iets simpelweg niet haalbaar of kunt u de student ergens niet bij helpen? Zeg dat gewoon.
Sommige studenten met een functiebeperking bagatelliseren hun problemen omdat ze niemand tot last willen zijn. Vraag daarom regelmatig tijdens de stage of de student voldoende begeleid wordt en of het bedrijf iets kan doen. Dit geeft de student vertrouwen om eventuele problemen aan te kaarten.

Mentoring/coaching

Handicap + studie stimuleert om naast een leidinggevende/ stagebegeleider ook een mentor voor de stagiaire op de werkplek te hebben.
Het doel van mentoring is ondersteuning bij de persoonlijke ontwikkeling van de stagiaire.
Mentoren zijn meer ervaren collega’s of rolmodellen die niet in het directe team zitten of aan wie de stagiaire verantwoording zou moeten afleggen. Ze zijn er om advies en ondersteuning te bieden op het gebied van:

  • Verdere loopbaan ontwikkeling
  • De cultuur en grenzen van het bedrijf/organisatie
  • Advies over bedrijfs- en werkgerelateerde zaken

Meer informatie over coaching en mentoring.

Stagecontract

Voordat een student aan de stage mag beginnen, moet er eerst een stagecontract worden ondertekend door de student, stagebegeleider en mentor binnen het bedrijf. In een stagecontract staat onder andere hoe lang de stage duurt, het doel van de stage, een beschrijving van de stageopdracht, de stagevergoeding en afspraken over de begeleiding en beoordeling.
De meeste opleidingen gebruiken een standaard stagecontract. Worden er aanvullende afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de duur van de stage, het regelen van voorzieningen of het maken van een aangepaste opdracht? Neem deze dan ook op in het stagecontract.

Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies