Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Begeleiding vanuit de opleiding bij stage

Begeleiding vanuit de opleiding bij stage
">
Stages vormen een essentieel onderdeel van de opleiding. Bij veel hbo-opleidingen is de stage zelfs verplicht. Door stage te lopen doet een student bruikbare werkervaring op en kan hij zich alvast oriënteren op zijn toekomstige loopbaan. Voor studenten met een functiebeperking is een stage een goede manier om de eigen belastbaarheid te ontdekken.

Belang van begeleiding

Studenten met een functiebeperking hebben vaak meer moeite met het vinden van een geschikte stageplek. Daarnaast ondervinden ze vaak ook problemen bij het doorlopen van de stage. Knelpunten zijn vooral de zware werkbelasting, een lange werkdag of werkweek en het reizen van en naar de stageplek.
Extra hulp en begeleiding vanuit de opleiding zorgt er vaak voor dat studenten hun stage succesvol af kunnen ronden.

Begeleiding bij het vinden van een plek

Studenten zijn in principe zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplek. Toch kan de opleiding hen ook op weg helpen door bijvoorbeeld te informeren naar bestaande relaties met bedrijven. Zijn er bedrijven die vaak stageplaatsen aanbieden aan studenten van de opleiding?

Daarnaast zijn er ook veel bedrijven die maatschappelijk ondernemen en openstaan voor mensen met een functiebeperking. De student kan hier zelf naar informeren.

Aanpassingen stage-eisen

Sommige studenten zijn door hun belemmering niet in staat stage te lopen zoals een opleiding die voorschrijft. Ze kunnen bijvoorbeeld minder uren per week werken, waardoor ze niet binnen de stageperiode aan het gestelde aantal uur kunnen komen. Soms moeten studenten een bepaalde opdracht maken of een einddoel behalen om een voldoende te krijgen. Als dat niet lukt als gevolg van de functiebeperking, is er echter geen reden tot paniek. Met enige creativiteit en flexibiliteit is vaak prima een oplossing te vinden. Het is wellicht mogelijk om langer stage te lopen of bepaalde competenties op een andere manier te toetsen zoals met een aanvullende opdracht.
Meer informatie over alternatieve toetsing is te vinden in het Referentiemodel Toetsing niet minder, maar anders en de Tips voor een soepel proces van aanvraag.

Begeleiding tijdens stage

Voor zowel de student als de begeleider vanuit de opleiding is het belangrijk goede afspraken te maken voordat de stage begint. Spreek bijvoorbeeld af wanneer en hoe vaak er contact is en leg ook zelf contact met het stagebedrijf, om zo de lijntjes kort te houden. Het kan drempelverlagend werken voor de communicatie om al vóór het begin van de stage langs te gaan bij de werkgever. Zo kunt u ook meteen de verwachtingen op elkaar afstemmen.

Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies