Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Publicaties

Publicaties
">

Student mental wellbeing in higher education
Uitgever: Universities UK
Jaartal: 2015
Korte omschrijving:
Universities UK commissioned the Mental Wellbeing in Higher Education Working Group2 to update the existing guidance, drawing on evidence and practice from within the higher education sector and reports from government
and the health and voluntary sectors. This guidance has been written for senior
leaders and managers, and aims to support institutions in their promotion of mental wellbeing and in the support they provide for students experiencing mental health difficulties.
https://www.handicap-studie.nl/downloads/2019/Student_Mental_wellbeing_in_higher_education.pdf  

Essay Overbezorgd Maatschappelijke verwachtingen en mentale druk onder jongvolwassenen
Uitgever: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)
Jaartal: 2018
Korte omschrijving:
Dit essay richt zich – voortbouwend op het perspectief dat de Raad in zijn
eerdere advies heeft geschetst – op de maatschappelijke achtergronden
van de mentale druk die jongvolwassenen ervaren. Het gaat dan bijvoorbeeld
om hoe onze samenleving de afgelopen jaren is veranderd, welke
institutionele factoren een rol spelen en welke beleidskeuzes de afgelopen
jaren zijn gemaakt.
https://www.handicap-studie.nl/downloads/2018%20RVS_essay_Over_bezorgd_Maatschappelijke_verwachtingen_en_mentale_druk_onder_jongvolwassenen.pdf

Verslag conferentie: Londen student wellbeing
Uitgever: Handicap + Studie
Jaartal: 2019
Korte omschrijving:
Bas van der Voort (Stichting CINOP / Expertisecentrum handicap + studie) en Mirjam Pol (VU Amsterdam) zijn in naam van het Landelijk Netwerk studentenwelzijn in het Hoger Onderwijs naar de conferentie 'Student mental wellbeing: policy into practice 2019' in Londen geweest. Het is het zesde landelijke congres over het onderwerp studentenwelzijn. De conferentie werd
georganiseerd door Universities UK, de Engelse variant van de VSNU.
https://www.handicap-studie.nl/downloads/2019/Verslag_Londen_Student_Wellbeing-.pdf 

Publicatie Handleiding Studeren met psychische klachten
Uitgever: Handicap + Studie
Jaartal: 2015
Korte omschrijving:
Deze handleiding bevat praktische handvatten voor de dagelijkse begeleiding van studenten met psychische klachten. Naast begeleiding, staan ook het signaleren en doorverwijzen centraal. Veel psychische klachten komen tijdens de studietijd voor het eerst tot uiting. Het hoger onderwijs kan de eerste plek zijn, waar men signaleert ‘dat er iets aan de hand is’. Het doel van deze digitale handleiding is om begeleiders beter toe te rusten om studenten met psychische klachten open tegemoet te treden en hen zo optimaal mogelijk te begeleiden.
https://www.handicap-studie.nl/downloads/handleiding-studeren-met-psychische-klachten.pdf

Rapport Studentenwelzijn 2017-2018
Resultaten kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar het welzijn van studenten van Hogeschool Inholland
Uitgever: Inholland Hogeschool
Jaartal: 2019
Korte omschrijving:
Het onderzoek Studentenwelzijn 2017-2018 is een eerste meting om in kaart te brengen hoe het gaat met de studenten van Hogeschool Inholland. Vanuit het Student Wellbeing Model zijn verschillende variabelen op het gebied van studentenwelzijn in kaart gebracht. We hebben gekeken naar energiebronnen, mate van stress, grootste stressoren en mogelijke stressreacties. Ook is onderzocht hoe studenten hun eigen gezondheid en levensstijl beoordelen en in welke mate zij bevlogen zijn. Tot slot is er aan studenten gevraagd wat er volgens hen kan worden gedaan om het welzijn van studenten te verbeteren. Er is gekozen voor een benadering waarbij het onderzoek werd afgenomen in de klas, tijdens de les, met als doel om in mindere mate een steekproef te trekken uit de onderzoekspopulatie. Op basis van deze eerste meting (0-meting) kunnen we geen harde conclusies trekken. Het onderzoek geeft echter wel enkele indicaties en in de onderzoeksresultaten is een paradox te zien.
https://www.inholland.nl/onderzoek/publicaties/studentenwelzijn-2017-2018

Factsheet Studentenwelzijn Hogeschool Inholland
Uitgever: Inholland Hogeschool
Jaartal: 2019
Korte omschrijving:
Hoe gaat het met de studenten van Hogeschool Inholland? Hoe beoordelen studenten hun gezondheid en hoe bevlogen zijn zij? Wat zijn de grootste stressoren tijdens de studententijd en welke stressreacties ondervinden zij? Hoe veerkrachtig en optimistisch zijn de studenten en van wie krijgen zij de nodige steun? Met het Student Wellbeing Model als basis, laat deze factsheet de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek Studentenwelzijn 2017–2018 zien. De vragenlijst is door studenten in de klas ingevuld (n=407).
https://www.inholland.nl/onderzoek/publicaties/factsheet-studentenwelzijn-hogeschool-inholland

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies