Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Planmatig werken aan de toegankelijkheid van toetsing en examinering

Planmatig werken aan de toegankelijkheid van toetsing en examinering
">
Om examencommissies te ondersteunen heeft Expertisecentrum handicap + studie in samenwerking met vertegenwoordigers van hogescholen en universiteiten een voorbeelddocument voor jaarverslagen van examencommissies opgesteld. In dit document is naast het vastleggen van cijfers ook aandacht voor het benoemen van trends, doelen en vervolgacties. Het is een hulpmiddel voor examencommissies om planmatig te werken aan de toegankelijkheid van toetsing en examinering.

In 2016 heeft Expertisecentrum handicap + studie diverse cases voorgelegd aan examencommissies om in kaart te brengen hoe met de beoordeling van aanvragen van studenten met een functiebeperking (studenten+) wordt omgegaan. Er kwam naar voren dat de beoordeling veelal subjectief en individueel bepaald is en niet rust op beleid. Ook kost het behandelen van deze aanvragen vaak veel tijd en als er informatie in een jaarverslag van examencommissie wordt opgenomen, is vaak onduidelijk wat hiermee gebeurt.

Analyse jaarverslagen examencommissies

In het vervolgproject op het gebied van Toetsing en Examinering heeft handicap + studie een nadere analyse van negen jaarverslagen van examencommissies uitgevoerd. De resultaten laten zien dat er met name over het aantal aanvragen van studenten+ wordt gerapporteerd. Verdere informatie over de inhoud van deze aanvragen is beperkt en er worden nauwelijks conclusies of verbeterpunten ten behoeve van toegankelijke toetsing en examinering opgenomen.

Voorbeelddocument voor jaarverslagen van examencommissies

Examencommissies spelen een belangrijke rol in het vergroten van de toegankelijkheid van toetsing en examinering. Om hier systematisch aan te werken is het van belang beleid te formuleren, dit uit te voeren en de effectiviteit structureel te monitoren en bij te stellen. Om examencommissies te ondersteunen heeft handicap + studie in samenwerking met vertegenwoordigers van Hogeschool Windesheim, Avans Hogeschool, Hanzehogeschool en Tilburg University een voorbeelddocument voor jaarverslagen van examencommissies opgesteld. In dit document is naast het vastleggen van cijfers ook aandacht voor het benoemen van trends, doelen en vervolgacties. Het is een hulpmiddel voor examencommissies om planmatig te werken aan de toegankelijkheid van toetsing en examinering.

Voorbeelden jaarverslagen examencommissies 

Een aantal instellingen is al aan de slag gegaan met het voorbeelddocument. Ter inspiratie worden jaarverslagen van examencommissies van een aantal instellingen op deze pagina opgenomen. Zie bij downloads hiernaast.

Meer informatie

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op via  algemeen@handicap-studie.nl.

 

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies